Tego dnia, w 1904 roku, urodził się George Gamow, amerykański fizyk rosyjskiego pochodzenia. Zajmował się głównie fizyką jądrową i kosmologią. Opracował teorię rozpadu alfa poprzez uwzględnienie efektu kwantowego tunelowania. Jest też współautorem hipotezy powstawania pierwiastków (tzw. teoria Alphera-Bethego-Gamowa). Był również świetnym popularyzatorem nauki oraz jednym z pierwszych zwolenników Wielkiego Wybuchu. Możemy go spotkać we współczynniku Gamowa obliczanego przy rozpadzie alfa oraz w przejściu Gamowa–Tellera, które dotyczy rozpadu beta.

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę