Europejski System Nawigacji Satelitarnej Galileo staje się powoli coraz bardziej realny (patrz inny dzisiejszy news). Jakie znaczenie może mieć on dla Polski?

System Galileo będzie pożyteczny dla Polski o ile będziemy aktywnie uczestniczyć w jego tworzeniu i zarządzaniu nim – uważa prof. Janusz Zieliński z Centrum Badań Kosmicznych PAP.

Przygotowania do organizacji systemu Galileo i uczestnictwa w nim państw kandydujących do UE były tematem zakończonej we wtorek dwudniowej konferencji w Warszawie, zorganizowanej Przez Komisję Europejską i Europejska Agencję Kosmiczną przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury.

Jesteśmy już naukowo i technologicznie przygotowani do korzystania z Galileo, gorzej wyglądają sprawy organizacyjne związane z uczestnictwem w budowie i eksploatacji tego systemu” – powiedział prof. Zieliński z CBK PAN i Polskiego Biura ds Kosmosu, uczestniczący jako ekspert w konferencji.

Od początku 2003 roku działa już – na razie eksperymentalnie – satelitarny system EGNOS. Europejska Agencja Kosmiczna uruchomi w Warszawie zainstalowaną na terenie CBK PAN jedną ze stacji kontroli tego systemu. Będzie ona śledzić orbity i określać położenie satelitów oraz kontrolować jakość sygnałów.

System EGNOS, który znajdzie praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki – w komunikacji, gospodarce wodnej, ochronie środowiska, rolnictwie, geodezji, administracji i zarządzaniu będzie próbą generalną przed wprowadzeniem Galileo, co spodziewane jest w 2008 roku” – zaznaczył prof. Zieliński.

Autor

Marcin Marszałek