Urządzenia naukowe na pokładzie wystrzelonego 25 sierpnia obserwatorium SIRTF (Space Infrared Telescope Facility) zostały uruchomione i wykonały wstępne obserwacje.

O rozpoczętej misji i jej celach pisaliśmy w SIRTF wystartował„>jednym z wcześniejszych artykułów.

Rysunek przedstawia krążący po okołosłonecznej orbicie teleskop, którego imię zostanie wyłonione z konkursowych propozycji. Na razie instrument nazywany jest akronimem SIRTF od ang. Space InfraRed Telescope Facility.

Otrzymane fotografie nie są jeszcze tak dobre jak będą w przyszłości, gdyż instrumenty satelity nie zostały jeszcze w pełni ochłodzone. Pokazują już jednak jak wspaniałe rezultaty będzie się z SIRTF uzyskiwać.

Pierwsze wyniki przekraczają nasze oczekiwania” – powiedział Michael Werner, astronom z zespołu realizującego misję. „Nie możemy się doczekać zdjęć i widm, które uzyskamy gdy teleskop będzie całkowicie ochłodzony i pracować będzie pełną parą„.

Wystrzelony z Przylądka Canaveral SIRTF oddala się od Ziemi zajmując swoją pozycję na orbicie wokół Słońca. 29 sierpnia odrzucono pokrywy zabezpieczające urządzenie przed pyłem, a następnego dnia odsłonięto obiektyw. Uruchomiono dwa urządzenia: Infrared Array Camera oraz Multi-band Imaging Photometer for SIRTF. Wykonana została seria testowych obserwacji. Na zdjęciach zarejestrowano gwiazdy i galaktyki świecące jasno w promieniowaniu podczerwonym.

Autor

Michał Matraszek