21 lipca około godziny 2:00 najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego znajdzie się w koniunkcji górnej ze Słońcem. Odległość Merkury-Ziemia wynosić będzie około 200 milionów kilometrów.

Merkury krąży bliżej Słońca niż Ziemia i dlatego możliwe są dwa rodzaje złączeń (koniunkcji) – górna (gdy planeta jest „za” Słońcem) i dolna (gdy Merkury znajdzie się „przed” Słońcem). Dla planet od Marsa do Plutona możliwa jest tylko koniunkcja górna.

Orbity Merkurego i Ziemi nie leżą w jednej płaszczyźnie. W związku z tym, zwykle w czasie złączenia górnego tarcza Słońca nie zasłania planety. Tak będzie i tym razem – Merkury minie Słońce w odległości około 1,6 stopnia kątowego (średnica tarczy słonecznej wynosi około pół stopnia). Oba ciała niebieskie znajdować się będą w gwiazdozbiorze Raka.

Autor

Michał Matraszek