15 sierpnia o 12:12 Księżyc znajdzie się w pierwszej kwadrze. Świecić wtedy będzie w konstelacji Wagi.

W pierwszej kwadrze Księżyc swoim kształtem przypomina literę D i znajduje się na niebie około 90 stopni na wschód od Słońca. 15 sierpnia Księżyc wzejdzie o 14:05, a zajdzie o 23:12. W momencie górowania, o 18:44, znajdować się będzie nisko, zaledwie około 20 stopni ponad zachodnim horyzontem, pomiędzy gwiazdą oznaczoną jako alfa w gwiazdozbiorze Wagi, a alfą Skorpiona (Antaresem).

W dniach następnych Księżyc zachodzić będzie coraz później i coraz bardziej będzie utrudniał prowadzenie obserwacji. To ostatni dzwonek dla osób chcących obserwować meteory z roju Perseid. Aktywność roju będzie szybko spadać i warunki jego obserwacji stawać się będą coraz trudniejsze.

16 sierpnia zobaczymy Księżyc w pobliżu Antaresa. Jego faza wynosić będzie już 65 procent (w momencie pierwszej lub ostatniej kwadry jest to dokładanie 50 procent).

Autor

Michał Matraszek