5 lipca około godziny 13:00 Ziemia znajdzie się w punkcie swojej orbity najbardziej odległym od Słońca.

Średnia odległość Ziemia-Słońce to tak zwana jednostka astronomiczna. Jej wielkość szacuje się na a=149597870 kilometrów. Orbita naszej planety ma jednak kształt eliptyczny, a to oznacza, że czasem oddala się od Słońca na większą odległość, a czasem zbliża na nieco mniejszą.

Mimośród orbity Ziemi wynosi e=0,016656. Minimalną i maksymalną (właśnie osiąganą) odległość planety od Słońca wyliczyć można ze wzorów:

amin=a*(1-e)

amax=a*(1+e)

Punkt orbity położony najbliżej Słońca to peryhelium, najodleglejszy – aphelium. Ziemia dociera do pierwszego na początku stycznia, a do drugiego – w lipcu.

Zmiana odległości od Słońca pociąga za sobą zmianę kąta pod jakim widzimy gwiazdę. 4 stycznia wzrasta on do 1952 sekund kątowych, a na początku lipca – spada do 1888 sekund.

Czy lipiec jest najgorętszym miesiącem ponieważ wtedy Ziemia jest najbliżej Słońca? „>Kilka dni temu pisaliśmy o wpływie (a w zasadzie jego braku) odległości Ziemia-Słońce na temperaturę na naszej planecie.

Autor

Michał Matraszek