International Meteor Organization donosi, że być może mamy do czynienia z nowym rojem meteorów, aktywnym na przełomie listopada i grudnia. Zachęcamy do obserwacji!

Artykuł nadesłała Ewa Zegler z PKiM

Analiza obserwacji wideo wykonana przez Sirka Molaua z International Meteor Organization (IMO) dowodzi, że w okresie 17 listopada – 5 grudnia aktywny jest nowy, nieznany dotąd rój. Jego radiant (czyli punkt na niebie, z którego zdają się wybiegać należące do roju meteory) znajduje się w północno-wschodniej części gwiazdozbioru Oriona. Przybliżone położenie centrum radiantu na dzień maksimum to RA=91, DEC=+15 (dane w stopniach), czyli stopień na północny zachód od gwiazdy ni Oriona, mającej jasność 4 magnitudo. Maksimum aktywności rzędu 2-3 zjawisk na godzinę pojawia się 28 listopada. Jak obliczono, ni-Orionidy stanowią wówczas 12% sumarycznej aktywności meteorowej. Zjawiska należące do roju charakteryzują się średnią prędkością – około 44 km/s.

Warto wykorzystać fakt, że jeszcze przez kilka dni Księżyc umożliwi obserwacje i spróbować dostrzec ni-Orionidy na niebie. Aby zobaczyć możliwie dużo meteorów, nie należy jednak patrzeć bezpośrednio w radiant roju, ale około 45 stopni od niego.

Osoby zainteresowane obserwacjami meteorów zachęcam do kontaktu z Pracownią Komet i Meteorów (PKiM). Każdemu chętnemu Pracownia przesyła bezpłatny zestaw map, poradników i innych niezbędnych do obserwacji materiałów. Jedynym warunkiem ich otrzymania jest wyrażenie chęci wykonania prawidłowej obserwacji i późniejszego przesłania jej do PKiM. Pracownia organizuje dla swoich współpracowników obozy obserwacyjne oraz seminaria naukowe. Najlepsi obserwatorzy co roku otrzymują atrakcyjne nagrody. Przedstawiciele PKiM uczestniczą także corocznie w międzynarodowej konferencji, organizowanej przez International Meteor Organization.

Warto zapisać się na grupę dyskysyjną PKiM, aby otrzymywać informacje o bieżącej aktywności meteorowej na niebie. Można to zrobić pod adresem http://pfn.pkim.org/?q=pl/node/203

Kontakt:

Pracownia Komet i Meteorów

Al. Ujazdowskie 4

00-478 Warszawa

pkim@pkim.org

pfn.pkim.org

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu