Dane docierające ze znajdującej się w pobliżu północnego bieguna Słońca sondy Ulysses wskazują na to, że po okresie wzmożonej aktywności Słońce powraca do spokojnego stanu.

Aktywność słoneczna zmienia się w okresie 11-letnim. Kilka miesięcy temu Słońce przeszło przez maksimum swojej aktywności. Na jego powierzchni widać było dużą ilość plam, częste były gwałtowne rozbłyski i wyrzuty materii.

Z pomiarów wykonanych przez Ulyssesa, krążącego wokół Słońca po orbicie biegunowej, wynika, że wiatr słoneczny powstający na dużych szerokościach heliograficznych (daleko od równika słonecznego) wraca już do normy. Jednak w okolicach równika zdarzają się wciąż zjawiska świadczące o dużej aktywności gwiazdy.

W okresie wzmożonej aktywności słonecznej dochodzi do zmiany biegunowości Słońca: północny biegun magnetyczny staje się biegunem południowym i odwrotnie. Obecnie taką zmianę Słońce ma już za sobą.

W czasie swojego poprzedniego zbliżenia do Słońca Ulysses obserwował wiatr gwiazdowy w czasie minimum aktywności. W czasie obecnego zbliżenia, przypadającego w okolicy maksimum, zaobserwował granicę rozdzielającą położony w okolicach równika obszar, w którym wiatr słoneczny ma dużą prędkość od obszaru okołobiegunowego, gdzie prękość wiatru słonecznego jest już mniejsza.

Autor

Michał Matraszek