Ostatnie analizy danych dostarczonych przez sondę Mars Express pokazują koncentrację pary wodnej i metanu w nachodzących na siebie warstwach w atmosferze Marsa. Wyniki te zostały uzyskane przez Planetary Fourier Spectrometer (PFS), pozwalający lepiej zrozumieć geologiczne i atmosferyczne procesy na Marsie. Dostarcza on także ważnych wskazówek dotyczących hipotetycznego obecnego życia na Marsie.

PFS zaobserwował, że około 10-15 kilometrów nad powierzchnią para wodna jest równomiernie wymieszana w atmosferze. Jednak w pobliżu powierzchni para wodna jest skoncentrowana w trzech szerokich regionach równikowych: Arabia Terra, Elysium Planum i Arcadia -Memnonia.

Zdjęcie przedstawia mapę Marsa z zaznaczonymi najważniejszymi miejscami na planecie.

Koncentracja jest tam dwa, trzy razy większa niż w innych regionach, które były obserwowane. Obszary koncentracji pary wodnej pokrywają się z miejscami, gdzie statek NASA Nowa mapa wody na Marsie„>Mars Odyssey zaobserwował lód wodny zalegający kilka centymetrów pod powierzchnią” – powiedział Dr Vittorio Formisano, szef PFS.

Arabia Terra jest jednym z trzech równikowych regionów gdzie instrument PFS zaobserwował koncetrację pary wodnej i metanu. Dwa inne regiony to Elysium Planum i Arcadia Memnonia.

Analizy danych z PFS potwierdziły także, że metan nie jest jednolicie rozmieszczony w atmosferze, ale koncentruje się w kilku obszarach. Grupa naukowców zajmujących się PFS zaobserwowała, że miejsca o największej koncentracji metanu zachodzą na obszary gdzie para wodna i podziemny lód także są skoncentrowane. Przestrzenna współzależność pomiędzy parą wodną a metanem wskazuje na wspólne podziemne źródło.

Początek spekulacji bierze na siebie podziemny lód. Może to być wyjaśnione przez koncepcje „lodowego stołu” – w niektórych gorących geotermalnych regionach pod powierzchnią woda i inne materiały mogą przenosić się w stronę powierzchni. Jednak zamarzają przed jej zdobyciem, ponieważ temperatura powierzchni jest wielokrotnie mniejsza od zera Celsjusza.

Przyszłe badania muszą całkowicie zrozumieć współzależność pomiędzy obecnymi „stołami lodu”, a rozmieszczeniem pary wodnej i metanu w atmosferze.

Innymi słowy czy geotermalny proces, który karmi „stół lodowy” może także obudzić parę wodną i inne gazy, takie jak metan? Czy pod „stołami lodowymi” znajdują się pokłady ciekłej wody? Czy w tej wodzie mogłyby przetrwać bakterie produkujące metan i inne gazy przedostające się później do atmosefery?

Instrument PFS odkrył także inne gazy w marsjańskiej atmosferze. Raport na ten temat jest właśnie w trakcie tworzenia. Przyszłe badania będą skierowane na poszukiwanie związków pomiędzy wodą i metanem i pozwolą rozwiązać nierozstrzygnięte problemy. Przyszłe obserwacje i badania Marsa pozwolą dołożyć kilka puzzli do układanki.

Autor

Wojciech Lizakowski

Komentarze

  1. Krzysztof Lewandowski, Mars Society Polska    

    najwazniejsze to to — ze PFS powstal w CBK w Warszawie !!!!!

Komentarze są zablokowane.