Na Marsie występują plamy przypominające pajęczyny. Podczas miesięcy zimowych lód dwutlenku węgla zgromadził się na powierzchni. Pod wpływem wiosennego promieniowania lód na dnie przekształcił się w gaz. Tworzy on nacisk na pokłady lodu i je przebija. Na powierzchnie wyrzucany jest wtedy ciemny materiał.

Zdjęcie Miasta Inków wykonanego przez Mars Express.

Wydzielany gaz jest nasączony pyłem, który tworzy ciemny kolor. Gdy przebija pokrywę lodu, wyrzucany jest na powierzchnie w formie wysokich fontann lub gejzerów. Wtedy powstają ciemne plamy o średnicy od 45 metrów do 1 kilometra. Proces ten, powoduje również powstawanie charakterystycznych wzorów pod lodem. Niektóre z nich przypominają kształtem właśnie pająki.  

Zdjęcie wykonane przez ExoMars TGO ukazujące gaz dwutlenku węgla pod pokrywą lodu na powierzchni Marsa.

Trace Gas Orbiter (TGO) ESA zarejestrował te same wzory co na zdjęciu Mars Express. Jednak TGO zaobserwował wzory poza terenem objętym przez zdjęcie Mars Express. Ciemne wzory widoczne są na całych zdjęciu, lecz jest ich najwięcej w pobliżu Miasta Inków. Obszar ten znany jest również jako Angustus Labyrinthus i został odkryty w 1972 roku przez sondę Mariner 9 NASA. Nazwa jest wynikiem podobieństwa sieci grzbietów do ruin Inków. 

Nowe zdjęcie Miasta Inków zostało wykonane przez Kamerę Stereo Wysokiej Rozdzielczości (High Resolution Stereo Camera HRSC) Mars Express. Granice obszaru sugerują, że są częścią koła o promieniu 86 kilometrów. Najprawdopodobniej miasto znajduje się w kraterze. Uderzenie spowodowało trzęsienie uskoków tektonicznych w tym obszarze. Powstałe szczeliny wypełniły się lawą, a z czasem ukształtowały się dane wzory. Jednak tajemnice pochodzenia Miasta Inków wciąż nie ma jednoznacznego wyjaśnienia.  

Zdjęcie obszaru Miasta Inków na powierzchni Marsa wykonane przez Kamerę Stereo Wysokiej Rozdzielczości (HRSC) Mars Express.

Krajobraz Marsa ulega również zmianie w środkowej części obrazu. Widoczne są tam okrągłe i owalne wiry, które przypominają wzory na marmurze. Powstały one w wyniku erozji warstw osadów. 

Po prawej stronie obrazu wyróżniają się płaskie wierzchołki i wzgórza. Wznoszą się one na ponad 1500 m ponad otaczający teren. Na danym obszarze występuje erozja materiałów miękkich przez wiatr, wodę i lód. Zostają tam tylko materiały twarde tworzące wzgórza i wierzchołki.  

Eksploracja Marsa przez Mars Express dostarczyła nam wielu informacji i niewyjaśnionych zjawisk na temat tej planety. Jednym z nich jest pochodzenie wzorów na powierzchni. Dzisiaj Mars Express nadal wykonuje zdjęcia powierzchni, mapuje minerały, rejestruje skład i cyrkulacje atmosfery i bada marsjańskie środowisko. 

Autor

Kinga Wysocka