Sonda Deep Impact sfilmowała Księżyc, który przemieszcza się na tle Ziemi. Obserwowane obiekty zostały zarejestrowane z punktu widzenia statku kosmicznego, który jest od nas oddalony o około 50 mln km. Naukowcy używają tego typu danych do opracowania technik poznawania odległych planet.

Obrazy wykonano w ramach przedłużonej misji sondy Deep Impact – EPOXI. Zdjęcia były wykonywane co 15 minut. Zestawione obrazy przedstawiają pełny obrót Ziemi wokół własnej osi. Na filmie jest widoczny błysk odbijanego światła słonecznego przez oceany. Zdaniem Drake'a Deminga, który jest zastępcą głównego badacza misji, podobne zjawisko może być zaobserwowane na odległych planetach, które posiadają ciekłą wodę na powierzchni.

Naukowcy utworzyli dwie wersje filmu. Obrazy z pierwszej wersji mają kolory z widma światła widzialnego. Druga wersja filmu powstała poprzez zastosowanie filtru bliskiej podczerwieni, która jest widoczna jako kolor czerwony. Zastosowano akurat ten filtr, gdyż rośliny, które znajdują się na powierzchni planety dobrze odbijają światło bliskiej podczerwieni i stają się przez to lepiej widoczne w tym zakresie fal elektromagnetycznych.

Autor

Andrzej Żukowski