Być może pod lodową powierzchnią księżyca Saturna występuje woda w stanie ciekłym – poszlaki o tym świadczące znaleziono w danych z sondy Cassini.

Amerykański statek Cassini bada układ Saturna od pięciu lat. Wiadomo dzięki niemu między innymi, że Enceladus jest księżycem aktywnym, z którego powierzchni ulatują w przestrzeń międzyplanetarną pióropusze materii, bogate w wodę i pył. Co więcej, podczas bliskiego przelotu w marcu 2008, spektrometr na pokładzie Cassiniego wyodrębnił w składzie pióropuszy ujemnie naładowane cząstki, w tym jony wodorotlenowe.

W naturalnym środowisku Ziemi te nietrwałe jony towarzyszą płynącej wodzie; w kosmosie zaobserwowano je na Tytanie i kometach. Można się więc spodziewać, że ciekła woda jest również na Enceladusie; sugeruje to przede wszystkim zaskakująco duża ilość wykrytych jonów.

Ciekła woda byłaby już drugim – po węglowodorach – budulcem życia występującym na Enceladusie.

Autor

Paweł Laskoś-Grabowski