Dokładnie dwie doby pozostały do przelotu sondy New Horizons w pobliżu Plutona. Podróż z Ziemi na krańce Układu Słonecznego zajęła niemal 10 lat.

Zbliżenie nastąpi 14 lipca o godzinie 13:50 letniego czasu środkowoeuropejskiego. New Horizons będzie się znajdował w odległości 12400 kilometrów od powierzchni byłej planety, poruszając się z prędkością 14 km/s. 14 minut później, o godzinie 14:04 CEST, nastąpi zbliżenie do Charona – największego księżyca Plutona – na odległość 27000 km.

Położenie sondy New Horizons na dwie doby przed zbliżeniem do Plutona.

Celem misji New Horizons jest poznanie lodowych światów na krańcach Układu Słonecznego, tworzących tak zwany pas Kuipera. Naukowcy uważają, że ewolucja tych obiektów została zatrzymana na wczesnym etapie formowania się Układu Słonecznego. W związku z tym, kryją informacje na temat dalekiej przeszłości naszego układu planetarnego, jego powstawania i ewolucji chemicznej. Po zbadaniu układu Pluton-Charon, sonda otrzyma kolejne cele naukowe w postaci dalszych obiektów pasa Kuipera.

Pluton był uznawany za planetę do 2006 roku, kiedy decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej został zaliczony do nowo utworzonej klasy „planet karłowatych” – obiektów, które od planet odróżnia fakt, że nie posiadały dostatecznej masy do oczyszczenia swojej orbity z mniejszych ciał. Inną planetą karłowatą, obecnie będącą w centrum zainteresowania środowiska naukowego jest Ceres, którą bada misja Dawn.

Fotomontaż dwóch zdjęć przedstawiających Plutona i Charona, wykonanych 11 lipca 2015 około godziny 04:00 UTC za pomocą kamery LORRI na sondzie New Horizons. Surowe zdjęcia z kamery LORRI są umieszczane na stronie JHUAPL.

Użytkownicy serwisu Twitter mogą śledzić profil sondy New Horizons, gdzie umieszczane są aktualne komunikaty na temat przebiegu misji.

Autor

Avatar photo
Dominik Gronkiewicz

Doktorant astronomii w CAMK PAN, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, zapalony astronom amator i popularyzator astronomii. Współtwórca nowej wersji portalu :)