Udało się zważyć jedną z galaktyk w gromadzie Abell 3827, a wynik dał jej palmę pierwszeństwa w znanym wszechświecie.

Galaktyka ESO 146-IG 005 znajduje się półtora miliarda lat świetlnych od Ziemi. Jest 30 bilionów razy cięższa od Słońca i 50 razy cięższa niż Droga Mleczna. Zawiera aż cztery jądra galaktyczne, co nie pozostawia wątpliwości co do jej burzliwej historii.

Galaktyki ewoluują przede wszystkim przez zderzenia. Zderzenia masywnych galaktyk, które zmieniają ich kształt ze spiralnego w eliptyczny, są dość częste w tłocznych gromadach galaktyk. W gromadzie w Pannie znajduje się dotychczas uważana za najcięższą M87, licząca sobie 2.5 biliona mas Słońca. ESO 146-IG 005 zdołała ją tak znacząco wyprzedzić dzięki uczestnictwu w bardzo wielu zderzeniach, czego dowodzi obecność wielu jąder. Jej bliskie otoczenie przez inne galaktyki sugeruje, że proces akumulowania masy jeszcze się nie zakończył.

Masę ESO 146-IG 005 oszacować pozwoliły dwie galaktyki, które – z naszego punktu widzenia – skryły się za nią w odległościach 2,7 i 5,1 miliarda lat świetlnych. Zaobserwowano je w postaci łukowatych obrazów powstałych przez soczewkowanie grawitacyjne na ogromnym skupisku masy. Obecność obrazów dwóch różnych obiektów pozwoliła na dokładne wyliczenia, a ich wynik dziesięciokrotnie przewyższył wcześniejsze szacunki, oparte o obserwacje promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez czarną dziurę w centrum ESO 146-IG 005.

Autor

Paweł Laskoś-Grabowski