W tym roku finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego (OMSA) odbędzie się w formie telekonferencji internetowej.

Początkowo finał był planowany na 19-21 marca br. w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Grudziądzu, jednak ze względu na epidemię, został on odwołany. Organizatorzy postanowili przeprowadzić finał w formie zdalnej w nowym terminie od 4 do 6 czerwca br. Nagrane referaty i prezentacje uczestnicy muszą nadesłać do 16 maja br. (Instrukcja dla referującego)

Finał OMSA będzie transmitowany na kanale Astronarium.

Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne im. prof. Roberta Głębockiego to konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych (wcześniej ponadgimnazjalnych), organizowany przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu oraz Planetarium w Olsztynie. Uczestnicy konkursu przygotowują referat lub opracowanie własnych obserwacji astronomicznych, które później prezentują podczas konkursu wojewódzkiego OMSA. Oceniani są m.in. za posiadaną wiedzę i sposób wygłoszenia referatu. Autorzy dwóch najlepszych referatów z każdego konkursu wojewódzkiego są typowani do udziału w finale OMSA w Grudziądzu. Tam referaty są oceniane przez jury, w skład którego wchodzą znani astronomowie, a przewodniczącym jury jest dr Henryk Brancewicz – prezes PTMA.

Planetarium w Grudziądzu

Autor

Avatar photo
Anna Wizerkaniuk

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektronika na Politechnice Wrocławskiej, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat, miłośniczka astronomii i książek