Seminarium jest finałem szerokiej akcji konkursów dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych na opracowanie referatu z zakresu astronomii lub astronautyki. Tym razem odbywa się ono w dniach 21.03 – 23.03.2002 r. i zamierza zgromadzić uczniów z czternastu województw.

Głównymi organizatorami seminarium są planetaria i obserwatoria w Olsztynie i Grudziądzu. Informacje o konkursie wysyłane są jesienią do instytucji oświatowych oraz szkół i nauczycieli, rozpoczynają się także starania o sponsorów. Potem trwają eliminacje wojewódzkie i ruszają przygotowania merytoryczne i organizacyjne do finału.

Na spotkanie w Grudziądzu przyjeżdżają uczniowie, opiekunowie, jurorzy oraz częstokroć laureaci poprzednich finałów. Tym razem w skład jury wchodzą: dr Kazimierz Schilling (przewodniczący), dr Jadwiga Biała, dr Henryk Brancewicz, prof. Robert Głębocki, dr Maria Pańków, dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska, prof. Konrad Rudnicki oraz prof. Andrzej Woszczyk. Jurorzy reprezentują Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii i Polskie Towarzystwo Astronautyczne.

Uroczyste otwarcie seminarium nastąpi w czwartek, 21 marca, jednak już w środę (20.03.2002 r.)odbędzie się seans w planetarium oraz ewentualne obserwacje nieba w Obserwatorium Astronomicznym (dla tych, którzy już dojadą). Wykład inauguracyjny pt. “Zmieniający się Układ Planetarny” wygłosi dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska. Następnie rozpocznie się pierwsza z trzech sesji referatowych poświęcona przede wszystkim obserwacjom nieba. Kolejne dotyczyć będą Układu Słonecznego oraz Gwiazd i Wszechświata.

Ogłoszenie wyników XVIII OMSA oraz wręczenie nagród i zakończenie seminarum odbędzie się w sobotę, 23 marca.

Autor

Agata Karska