Szersze wykorzystanie technologii kosmicznych dla potrzeb gospodarki to główny temat czerwcowych obrad Komitetu ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej w Wiedniu – powiedział prof. Robert Gałązka z PAN, przedstawiciel Polski w Komitecie ONZ.

Komitet realizując postanowienia Konferencji ONZ – UNISPACE III z 1999 roku wyznaczył 11 najważniejszych kierunków działalności kosmicznej, m.in. wykorzystania technik satelitarnych dla potrzeb nauki i gospodarki, bezpieczeństwa w kosmosie, edukacji o kosmosie i dla kosmosu, opracowania jednolitego Kodeksu Prawa Kosmicznego” – powiedział po powrocie z Wiednia przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN prof. Robert Gałązka.

Polska jest zainteresowana dwoma tematami, uczestnicząc w komisjach zajmujących się problemami bezpieczeństwa kosmicznego i systemami satelitów nawigacyjnych.

Wokół Ziemi krąży ogromna ilość kosmicznego złomu – resztek wyeksploatowanych satelitów i porzuconych statków kosmicznych. Stwarza to zagrożenie dla naszej planety. Pamiętamy niedawne kłopoty z rosyjską stacją Mir. Polska już kilkakrotnie występowała z inicjatywą uporządkowania kosmicznego śmietnika. Nasz projekt usuwania starych satelitów z orbit geostacjonarnych na inne, bardziej bezpieczne spotkał się z uznaniem Komitetu ONZ” – zaznaczył prof. Gałązka.

W ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej Polska zamierza uczestniczyć w organizacji europejskiego systemu satelitów nawigacyjnych Galileo (patrz Zapadła zgoda w kwestii Galileo“>wcześniejsze doniesienia). Dlatego zgłosiła się do komisji zajmującej się satelitami nawigacyjnymi.

Komitet ONZ wiele uwagi poświęcił też sprawom wykorzystania technik kosmicznych do wczesnego wykrywania zagrożeń i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.

Katastrofy przyrodnicze, jak huragany czy powodzie, występujące coraz częściej w Europie, pojawiają się także u nas. Jako kraj powiązany z Europejską Agencją Kosmiczną uczestniczymy w kształtowaniu wspólnej europejskiej polityki w kosmosie, w której wiele miejsca zajmują problemy klęsk żywiołowych i ochrony środowiska” – przypomniał prof. Gałązka.

Autor

Marcin Marszałek