W dniu 27 września br. w siedzibie Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk uroczyście zainaugurowano działalność stacji RIMS – jedynej w Europie Środkowo-Wschodniej i jednej z 34 na świecie stacji monitorujących systemu wspomagania nawigacji satelitarnej EGNOS.

Otwarcia stacji dokonali wspólnie Wojciech Hałka, Podsekretarz Stanu ds. łączności w Ministerstwie Infrastruktury, Włodzimierz Marciński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, prof. Jan Strelau, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk i Dominique Detain z Europejskiej Agencji Kosmicznej, w obecności licznych przedstawicieli środowiska naukowego i mediów.

System EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) jest pierwszym elementem budowanego przez Unię Europejską globalnego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Jego funkcjonowanie pozwoli istotnie zwiększyć dokładność ustalania położenia w oparciu o sygnały z satelitów (do 3 metrów) oraz zwiększy wiarygodność uzyskiwanych wyników (umożliwiając zastosowanie nawigacji satelitarnej tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie życie, np. w lotnictwie przy podchodzeniu do lądowania w chmurach).

Polska stacja RIMS (Ranging and Monitoring Integrity Station) powstała na podstawie umowy pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną i Centrum Badań Kosmicznych PAN i pozwoli na zwiększenie precyzji i wiarygodności nawigacji satelitarnej na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Stanowi ona namacalny przykład wykorzystywania techniki satelitarnej dla potrzeb gospodarki i zaspokajania potrzeb publicznych. Będzie także ważnym elementem europejskiej infrastruktury służącej zwłaszcza transportowi lotniczemu.

Nowa stacja RIMS mieści się na dachu budynku Centrum Badań Kosmicznych PAN przy ulicy Bartyckiej 18A. Warszawska stacja EGNOS ma kluczowe znaczenia dla systemu, ponieważ jest jedyną taką jednostką w regionie Europy Wschodniej.

Program EGNOS może przynieść bardzo wiele korzyści Polsce. W oparciu o technologię satelitarną możliwe będzie monitorowanie stanu polskiego rolnictwa. Dotychczas zmierzenie powierzchni gospodarstw, składających się z wielu małych oddzielonych od siebie pól, sprawiało bardzo wiele problemów. Dzięki dokładnemu systemowi satelitarnemu nie będzie to już stanowiło problemu.

Zastosowanie systemu EGNOS w dziedzinie rolnictwa dało doskonałe rezultaty zagranicą. Międzynarodowy system kontroli rolnictwa (International Agriculture Control System – IACS) pozwala lepiej zaplanować rozłożenie infrastruktury gospodarstw, dzięki czemu można zaoszczędzić dużą powierzchnie gruntów użytkowych.

Nowa polska stacja RIMS pozwoli rozciągnąć zasięg EGNOS na obszar Wshcodniej i Morza Bałtyckiego. Do stacji będą przesyłane informacje z jonosferycznego oraz powierzchniowego systemu pozycjonowania (GPS).

EGNOS na świecie

EGNOS został stworzony z myślą o poprawie bezpieczeństwa komunikacji lotniczej nad Europą. Niedługo system będzie na tyle rozbudowany, że swoim zasięgiem obejmie także inne kontynenty, na przykład Afrykę.

Obecnie EGNOS jest w fazie ostatecznych prób. Właściwą działanie rozpocznie się na wiosnę 2005 roku, kiedy sygnał satelitarny będzie dostępny w całej Europie. Systemy nawigacji lotniczej zostaną przystosowane do wymagań EGNOS dopiero w 2006 roku, ale inni użytkownicy będę mogli korzystać z systemu już w 2005 roku.

EGNOS jest pierwszym krokiem do zbudowania europejskiego systemu precyzyjnej nawigacji satelitarnej. Nowa technologia oparta jest na sygnałach GPS – jednak dzięki wykorzystaniu naziemnych nadajników jej dokładność jest dziesięciokrotnie większa od standardowego GPSu.

System składa się z stacji 34 RIMS, jedna z takich stacji mieści się w Warszawie. Dane ze stacji przesyłane są do kilku głównych centrów kontroli (Master Control Centre – MCC), gdzie informacje są przetwarzane. Poprzez naziemne nadajniki sygnał wędruje do trzech geostacjonarnych satelitów, a skąd jest rozsyłany do odbiorników nawigacyjnych.

Plakat reklamujący EGNOS. Program rozwoju zakłada objęcie całego świata zasięgiem satelitarnego systemu precyzyjnej nawigacji.

Obecnie trwa budowa 47 kolejnych stacji EGNOS w 41 miejscach na terenie 22 krajów. Podpisano 28 umów współpracy z różnymi instytucjami na terenie Europy, między innymi z Polską Akademią Nauk.

EGNOS powstała z inicjatywy trzech organizacji: Europejskiej Agencji Kosmicznej – ESA, Komicji Europejskiej oraz Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej – Eurocontrol.

Autor

Marcin Nowakowski

Komentarze

 1. Jacek    

  Ech,,już widzę to postępowe zastosowanie pomiarów… za 50 lat 😉 — Ciekawe, ile sobie będą wtedy liczyli geodeci za pomiary działek – teraz to niezły grosz, a co będzie kiedy sobie przyjdą na pole z GPS-em? Co prawda 3m dokładności to trochę za mało (kto liczy miedzę na 3 palce ;-), (choć pewnie w granicach błędu*) ale poczekajmy, dodatek specjalistyczny za operowanie wyrafinowaną technologią będzie doliczony do opłaty… nawet za 50 lat, a odsetki lecą szybiej niż lata (wbrew reklamom banków za bezpłatne konta).
  A mówią, że Okna Nowej Technologii** są dla ludzi, nie tylko dla informatyków.
  Podsumowując: poczekamy – zobaczymy efekty, chyba że nas wcześniej namierzą z dokładnością do trzech palców :-(.

  * chyba jestem dziś mocno zgryźliwy, tego stanu nie ma sensu komentować
  ** w niewolnym tłumaczeniu Windows NT (produkt znanej i lubianej firmy M$, w odróżnieniu od produktów nieznanej i nielubianej firmy noname 🙂

 2. Jacek    

  Ech,,już widzę to postępowe zastosowanie pomiarów… za 50 lat 😉 — Ciekawe, ile sobie będą wtedy liczyli geodeci za pomiary działek – teraz to niezły grosz, a co będzie kiedy sobie przyjdą na pole z GPS-em? Co prawda 3m dokładności to trochę za mało (kto liczy miedzę na 3 palce ;-), (choć pewnie w granicach błędu*) ale poczekajmy, dodatek specjalistyczny za operowanie wyrafinowaną technologią będzie doliczony do opłaty… nawet za 50 lat, a odsetki lecą szybiej niż lata (wbrew reklamom banków za bezpłatne konta).
  A mówią, że Okna Nowej Technologii** są dla ludzi, nie tylko dla informatyków.
  Podsumowując: poczekamy – zobaczymy efekty, chyba że nas wcześniej namierzą z dokładnością do trzech palców :-(.

  * chyba jestem dziś mocno zgryźliwy, tego stanu nie ma sensu komentować
  ** w niewolnym tłumaczeniu Windows NT (produkt znanej i lubianej firmy M$, w odróżnieniu od produktów nieznanej i nielubianej firmy noname 🙂

 3. Jacek    

  Przepraszam za dublet — Przepraszam za dublet, ale okienko tak nachalnie chciało wysłać wiadomość jeszcze raz… nie zdążyłem odmówić 🙁

Komentarze są zablokowane.