Kolejne Seminarium Wiosenne za nami. Tym razem spotkanie najmłodszych sympatyków Klubu – rocznika 2010 – odbyło się w Jastrowiu. Seminarium zaczęło się 28 kwietnia br. Uczestnicy zamieszkali w domkach w ośrodku „Leśna chata” nad jeziorem Jastrowskim Dużym. Na spotkanie dotarło 8 uczestników.

Artykuł przygotowali: Mikołaj Krużyński (tekst) i Dorota Gregorowicz (zdjęcia).

Głównym punktem spotkania był specjalny wykład dla uczniów Niepublicznego Gimnazjum (NG) w Jastrowiu. W piątek 29.04 uczestnicy seminarium udali się do szkoły, gdzie studentka piątego roku astronomii UAM w Poznaniu oraz członek Klubu – Dorota Gregorowicz – wygłosiła wykład pt. „Sztuczne satelity Ziemi i śmieci kosmiczne”. Po wykładzie uczniowie i obecni nauczyciele NG mieli okazję do zadawania pytań związanych z tematyką astronomiczną. A kiedy już ciekawość wszystkich słuchaczy została choć w minimalnym stopniu zaspokojona, pani dyrektor Teresa Pachocka zaprosiła uczestników seminarium na poczęstunek.

Bruno Sarnowski, laureat sesji referatowej seminarium w Jastrowiu

Bruno Sarnowski, najlepszy wg kadry autor referatu na sesji referatowej Seminarium Wiosennego Klubu Astronomicznego „Almukantarat”, które odbyło się w Jastrowiu.

W czasie trwania seminarium nie obyło się oczywiście bez sesji referatowej. Tematem przewodnim był „Podbój Kosmosu”. Wystąpienia pozwoliły zgłębić wiedzę na takie tematy jak: poszukiwanie życia pozaziemskiego, napędy kosmiczne czy planety pozasłoneczne. Spośród prelegentów zostali wyłonieni najlepsi. Według organizatorów najlepiej zaprezentował się Bruno Sarnowski z referatem pt. „Napędy kosmiczne”, natomiast nagroda publiczności przypadła w udziale Szymonowi Tadeuszowi Żywicy, który opowiadał o soczewkowaniu grawitacyjnym.

Szymon Tadeusz Żywica, laureat sesji referatowej

Szymon Tadeusz Żywica, laureat nagrody publiczności sesji referatowej na seminarium wiosennym Klubu Astronomicznego „Almukantarat” w Jastrowiu.

Obaj laureaci otrzymali nagrody książkowe zasponsorowane przez Burmistrza MiG Jastrowie – Pana Piotra Wojtiuka za co serdecznie dziękujemy.

Zdjęcie grupowe uczestników seminarium nad Gwdą

Zdjęcie grupowe uczestników seminarium wiosennego „Almukantaratu” przy zwalonym moście nad rzeką Gwdą.

Oprócz naukowej części seminarium była również ta związana z atrakcjami kulturowo – krajoznawczymi Jastrowia. Uczestnicy seminarium mieli możliwość zwiedzenia najważniejszych miejsc w Jastrowiu oraz dowiedzenia się nieco na temat historii miasteczka. Została również zorganizowana wycieczka do „zwalonego mostu”.

Nocne niebo nad Jastrowiem

Zdjęcie nocnego nieba zrobione na plaży w czasie seminarium wiosennego Klubu Astronomicznego „Almukantarat”.

Seminarium zakończyło się wczesnym rankiem w niedzielę 1 maja br.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu