Od soboty 21 kwietnia do wtorku 24 kwietnia w Toruniu będzie można obejrzeć wystawę „ESO – liga mistrzów nie tylko dla astronomów”. Prezentuje ona Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), największą europejską organizację przeznaczoną do prowadzenia badań astronomicznych z powierzchni Ziemi.

Wystawa modeli obecnych i projektowanych teleskopów z obserwatoriów ESO na pustyni Atakama w Chile jest organizowana w ramach XII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

W ramach wystawy pokazane są przeskalowane modele i makiety największych teleskopów astronomicznych. Drugi elementem wystawy stanowią plansze z rzeczywistymi zdjęciami teleskopów oraz obrazami obiektów astronomicznych. Przedstawione są zarówno obecne i planowane instrumenty badawcze ESO, a także najważniejsze odkrycia naukowe.

„Wystawa zwraca uwagę także na pozanaukowe korzyści dla krajów członkowskich organizacji. Są to m.in. korzyści gospodarcze – ESO ściśle współpracuje z przemysłem przy budowie instrumentów i teleskopów. Najbliższą okazją dla firm z branży nowoczesnych technologii jest planowana budowa prawie 40-metrowego teleskopu E-ELT. Budżet tej inwestycji ma przekroczyć miliard euro” – mówi Krzysztof Czart z Sieci Popularyzacji Nauki Europejskiego Obserwatorium Południowego, koordynator wystawy.

„Polska otrzymała od ESO zaproszenie przyłączenia się do tej organizacji i nasz kraj rozważa taką możliwość. Uważam, że taki krok byłby korzystny nie tylko dla polskiej astronomii i polskiej nauki, ale także dla polskiej gospodarki” – dodaje.

Europejskie Obserwatorium Południowe obchodzi w tym roku 50. rocznicę swojego powstania. Powstało na mocy umowy pomiędzy sześcioma krajami i stopniowo rozszerzało się. Obecnie do ESO należy 14 krajów europejskich, a umowę o wstąpieniu podpisała także Brazylia.

ESO posiada wielkie obserwatoria astronomiczne na terenie Chile na pustyni Atakama, gdzie panują jedne z najlepszych na świecie warunków klimatycznych do prowadzenia badań kosmosu z powierzchni Ziemi.

Wystawę ESO można obejrzeć w Centrum Kultury Dwór Artusa przy Rynku Staromiejskim w Toruniu.

Autor

Krzysztof Czart