28 października wracamy do czasu zimowego. O godzinie 3:00 cofamy zegary na 2:00. Czas letni zostanie ponownie wprowadzony 31 marca 2013 roku. Przesuniemy wtedy wskazówki z 2:00 na 3:00.

Przestawiając zegary (w chronometrze na rękę, komputerze, telefonie komórkowym, aparacie fotograficznym, odtwarzaczu DVD, na wieży ratusza i kościoła) należy sprawdzić czy zmiana czasu na zimowy nie jest przeprowadzana automatycznie. Może to być realizowane w programie obsługującym zegar. Druga możliwość to automatyczna synchronizacja sygnałem radiowym.

Wprowadzanie czasu zimowego i letniego reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Od wielu lat mówi ono, że czas zimowy obowiązuje od ostatniej niedzieli października do ostatniej niedzieli marca następnego roku.

Autor

Michał Matraszek