4 stycznia 2014 roku Ziemia znajdzie się w punkcie orbity położonym najbliżej Słońca (w peryhelium). Odległość naszej planety od Gwiazdy Dziennej wyniesie 147,1 miliona kilometrów, czyli 0,9833 jednostki astronomicznej.

Najdalej od Słońca (w aphelium) znajdziemy się 4 lipca. Dystans Ziemia-Słońce urośnie wtedy do 152,1 milionów kilometrów.

Zmiana odległości w niewielkim stopniu wpływa na kątowy rozmiar Słońca na niebie. Ilustruje to składanka zdjęć widoczna powyżej. Niewielki jest też wpływ tej zmiany na temperaturę powietrza na naszej planecie. Peryhelium osiągane jest akurat wtedy, gdy na półkuli północnej trwa zima, a dni są niewiele dłuższe niż w czasie przesilenia zimowego.

Eliptyczność orbity i zmiana odległości Ziemia-Słońce, zgodnie z zasadą zachowania momentu pędu, zmienia prędkość orbitalną planety. Waha się ona od 29,3 kilometra na sekundę w aphelium do około 30,3 kilometra na sekundę w peryhelium.

Autor

Michał Matraszek