Korzystając ze skomplikowanego oprogramowania, które utrzymywało satelity na kursie grupa inżynierów z Elecnor Deimos, którzy intensywnie pracowali nad projektami ESA, stworzyła system mający na celu bieżące informowanie podróżujących o czasie przyjazdu na stację kolejnego pociągu. Wynikiem tego zaawansowanego technicznie przepływu danych jest nowoczesny rozkład jazdy pociągów wyświetlany na ponad 400 hiszpańskich stacjach.

Jest to konsekwencją współpracy zespołu z największym satelitą należącym do ESA – Envisat” mówi Carlos Fernandez de la Peña, Dyrektor Systemów i Sieci w Deimos.

Artystyczna wizja należącego do Europejskiej Agencji Kosmicznej satelity Envisat. Wystrzelony wiosną 2002 roku na pokładzie Ariane-5, Envisat, to wytwór najwyższej obecnie dostępniej technologii; konstrukcja została przystosowana specjalnie do badań naszej planety. Na pokładzie satelity znajdują się urządzenia do badania atmosfery, oceanów, a także powierzchni lądów i lodowców.

Specjalnie dla Envisatu zostało stworzone oprogramowanie zaprojektowane do radzenia sobie z rozległym i często zawiłym planowaniem operacji satelitów: „Musi byś solidne, niezawodne i aktywne praktycznie bez przerwy. Nie ma miejsca na błędy jeśli chodzi o satelity” – dodał de la Peña. Na przykład operatorzy Envisat muszą monitorować nieprzerwanie 20 000 odczytów, aby obsługiwać i kontrolować satelity.

Już od momentu stworzenia w 2001 r., Deimos Space, teraz będący częścią Elecnor Deimos, tworzyło przedsiębiorstwa typu spin-off (powstałe w drodze usamodzielniania się pracowników przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji, wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej) związane z technologią i metodami uzyskiwanymi dzięki zaangażowaniu w projekty kosmiczne. „To co zrobiliśmy to wykorzystanie doświadczenia dużego, niezawodnego, nowoczesnego systemu kontroli satelitów i zastosowanie go na obszarze naszej planety.

Tecnalia – firma będąca pośrednikiem między Hiszpanią a Programem Przepływu Danych ESA – współpracuje ściśle z Elacnor Deimos przez ProEspacio (hiszpańskie Stowarzyszenie dla Technologii Kosmicznych) w celu rozwinięcia możliwości związanych z przedsiębiorstwami typu spin-off. Richard Seddon z Tecnalii wyjaśnia: „Pomagamy w poszukiwaniu klientów dla ich często oscylujących na krawędzi, inteligentnych przedsiębiorstw typu spin-off powstałych z technologii i ekspertyz opracowanych dla misji kosmicznych.” Łączenie tych przedsiębiorstw z określonymi potrzebami dla przemysłu, w tym przypadku, skutkowała sukcesem w postaci kontaktu z Adif – firmą zarządzającą hiszpańską infrastrukturą kolejową.

Został stworzony system komputerowy podobny do tego, który jest używany do kontroli i monitorowania satelitów.

Żeby dowiedzieć się gdzie są poszczególne pociągi w konkretnym momencie inżynierowie z Deimos skorzystali ze swoich doświadczeń dotyczących przestrzeni kosmicznej. Fernandez de la Peña napisał: „Dla firmy Adif stworzyliśmy system komputerowy podobny do tego, który jest używany do kontroli i monitorowania systemu satelitów. Potrzebowaliśmy bieżących informacji o korkach na torach kolejowych, gotowości torów do użycia, kierunku jazdy pociągów po danym torze, opóżnieniach, docelowych peronach, a także o wszelkich problemach na stacji, do której zmierza pociąg. To wszystko wydaje się proste, ale w rzeczywistości wcale takie nie jest. Wyzwaniem było przede wszystkim zebranie milionów danych w konkretnym momencie i stworzenie systemu, który będzie przetwarzał te informacje, a następnie przekazywał te najbardziej istotne pasażerom.

Ekran systemu Deimos podobnego do tego wykorzystanego w przypadku programu Envisat.

Deimos użył oprogramowania podobnego do tego wykorzystanego w przypadku Envisat. „Tym sposobem możemy przetwarzać wiele danych w jednej chwili. To jest jak minisystem będący wiernym odzwierciedleniem działania kolei” – dodał Fernandez de la Peña. Dla usprawnienia działania tego systemu zostało stworzone centrum informacji, które śledzi na bieżąco ruch pociągów i kontroluje rozwój sytuacji w sieci. Dodatkowo Deimos przedstawił zestaw protokołów podobnych do tych używanych przez ESA. Początkowo funkcjonował system będący mieszanką oprogramowań pochodzących z różnych firm. Problem leżał jednak w sposobie przetwarzania informacji, który różnił się w poszczególnych firmach co często skutkowało niespójnymi lub niedokładnymi wynikami. Aby pozbyć się tych niedoskonałości stworzono Elcano – ulepszoną wersję dla ESA.

Valentin Gonzalez – zastępca dyrektora systemu operacyjnego i ICT w Adif potwierdza, że „podczas ostatnich lat dołożyli wielu starań do modernizacji infrastruktury technologicznej w Adif dążąc do stworzenia systemu otwartych i ogólnodostępnych usług do publicznego użytku.” Elcano jest odpowiedzią na podnoszenie standardów w sposobie przekazywania informacji dla pasażerów, jak również zarządzania stacjami kolejowymi w Hiszpanii.

Autor

Avatar photo
Weronika Łajewska