Tego dnia, w 1803 roku, urodził się Christian Doppler, austriacki fizyk i matematyk. Odkrył i opisał zjawisko zmiany częstotliwości fali dochodzącej do obserwatora w zależności od ruchu źródła tej fali. Zjawisko to znamy obecnie – nie trudno się domyślić – jako efekt Dopplera. Dość ciekawa jest natomiast historia udowodnienia tego efektu w 1845 roku – na dworcu kolejowym posadzono trębaczy na ruchomym wagonie oraz na peronie. Mieli grać ten sam ton. Podczas gdy wagon mijał obserwatora, znajdującego się na peronie można było usłyszeć różnice częstości między stacjonarną a ruchomą grupą trębaczy Może i przykład trywialny, ale za pomocą tego zjawiska Doppler wytłumaczył zmiany kolorów gwiazd podwójnych, z kolei Edwin Hubble udowodnił rozszerzanie się wszechświata. Nie mówiąc już o zastosowaniu tego efektu w medycynie

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę