Tego dnia, w 1898 roku, urodził się Fritz Zwicky, szwajcarski astronom i astrofizyk. Jako pierwszy zauważył, że prędkość niektórych gwiazd jest zbyt duża, aby były w stanie pozostać w oddziaływaniu grawitacyjnym galaktyki (a widać było, że mimo wszystko pozostawały). Obserwacje te doprowadziły go do sformułowania hipotezy ciemnej materii. Jednak to nie wszystko, co zawdzięczamy Zwicky’emu – wprowadził również termin supernowa, przewidział istnienie gwiazd neutronowych, a także zaproponował wykorzystanie galaktyk jako obiektów zakrzywiających światło w soczewkowaniu grawitacyjnym.

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę