Mikołaj Kopernik był jednym z najbardziej znanych polskich astronomów, twórcą modelu heliocentrycznego Układu Słonecznego. W 1543 roku opublikował swoje najbardziej znane dzieło „O obrotach sfer niebieskich”. Jego prace wywołały jedną z najważniejszych rewolucji w świecie nauki od czasów starożytności, zwaną przez niektórych przewrotem kopernikańskim. Urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu i zmarł w 1543 roku we Fromborku.

Autor

Zuzanna Kawalec