Nowy rosyjski minisatelita, przeznaczony do ostrzegania przed zbliżającymi się trzęsieniami ziemi, zostanie wystrzelony na orbitę w przyszłym miesiącu.

Władimir Diegtiar, główny inżynier centrum rakietowego im. Makajewa na Uralu, powiedział, że w skonstruowaniu satelity brali udział specjaliści od jonosfery i magnetyzmu Ziemi z Rosyjskiej Akademii Nauk. W przeszłości w centrum Makajewa produkowano jedynie rakiety dla celów militarnych.

Autor

Marcin Marszałek