Polska jest współorganizatorem europejskiego systemu nawigacji satelitarnej EGNOS tworzonego przez Europejską Agencję Kosmiczną – przypomniał prof. Janusz Zieliński z Centrum Badań Kosmicznych PAN. O fakcie tym szeroko informowaliśmy już wcześniej, teraz prezentujemy nowe, aktualne wypowiedzi na ten temat.

EGNOS – tworzony przy udziale polskich specjalistów – będzie uzupełnieniem amerykańskiego systemu GPS (Global Positioning System). System GPS, złożony z 24 satelitów, pozwala z dokładnością do kilku centymetrów określić położenie dowolnego obiektu na powierzchni Ziemi. Jest wykorzystywany do nadzorowania ruchu statków, samolotów i pojazdów drogowych. Stworzony początkowo dla celów wojskowych, jest dziś udostępniany dla nauki i gospodarki.

Upowszechnienie GPS potwierdza potrzebę budowy własnego europejskiego systemu satelitów radionawigacyjnych. EGNOS powstaje przy wykorzystaniu istniejących już satelitów – europejskiego Inmarsat, rosyjskiego GLONAS i kilku amerykańskich GPS. Będzie on dokładniejszy i bardziej funkcjonalny od GPS” – przypomniał prof. Zieliński.

W Warszawie powstaje jedna z 30 stacji kontrolnych dla systemu EGNOS. Będzie ona śledzić orbitę satelitów, określać ich położenie, kontrolować jakość sygnałów. Dane z Warszawy i innych podobnych stacji będą przekazywane do centrali systemu w Tuluzie we Francji.

EGNOS pozwoli zdobyć doświadczenia organizacyjne i techniczne związane z projektem stworzenia w 2008 roku europejskiego systemu radionawigacyjnego nowej generacji – Galileo, złożonego z 30 satelitów. Będzie to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Amerykański GPS nie podlega żadnym umowom międzynarodowym. Korzystanie z niego zależy wyłącznie od dobrej woli rządu USA. EGNOS i później Galileo – w gestii Unii Europejskiej i ESA – będą szeroko dostępne” – podkreślił prof. Zieliński.

Autor

Marcin Marszałek