Załoga Ósma Międzynarodowej Stacji Kosmicznej spędza wiele czasu pracując nad eksperymentami naukowymi. Na ISS badane są różne procesy, począwszy od zachowania się pyłu plazmowego wystawionego na promieniowanie radiowe w próżni aż do rozkładu naprężeń w stopach i nogach astronauty podczas lotu kosmicznego.

Inżynier Lotu Aleksander Kaleri zakończył w czwartek pierwsze doświadczenie z serii Plasma Crystal-3. Przygotowanie do eksperymentu rozpoczęły się w czwartek, a początek miał miejsce we wtorek. Ten rosyjski eksperyment jest w dużej części zautomatyzowany. Polega na badaniu krystalizacji pyłu plazmowego znajdującego się w komorze próżniowej i wystawionego na promieniowanie radiowe o dużej częstotliwości.

We wtorek Dowódca załogi i Oficer naukowy, Mike Foale, spędził większość dnia w kostiumie przeznaczonym do treningów rowerowych. Na potrzeby eksperymentu Foot/Ground Reaction Forces During Spaceflight (FOOT), astronauta nosił skafander Lower Extremity Monitoring Suit, zaopatrzony w 20 sensorów, które mierzyły siły działające na stopy, stawy i mięśnie astronauty podczas wykonywanych przez niego aktywności. Eksperyment ma dostarczyć dodatkowych informacji o przyczynach utraty masy kostnej i mięśniowej przez przebywających w przestrzeni kosmicznej ludzi. Wiedza ta ma pomóc zminimalizować problem.

W zeszłym tygodniu dokonano również konserwacji baterii skafandrów kosmicznych. Baterie zostały rozładowane i naładowane ponownie, naładowano również laptopy pokładowe. Załoga kontynuowała udział w doświadczeniu Renal Stone (Kamieni Nerkowych), wykonała regularne przeglądy i brała udział w sesjach treningowych.

W czwartek załoga dokonała przeglądu systemu izolacji wstrząsowej (Treadmill Vibration Isolation System – TVIS) deptaka do ćwiczeń. Zamontowany w Module Zwezdia deptak zaopatrzony jest w złożony system minimalizacji wibracji powstałych podczas ćwiczeń. Obaj astronauci ćwiczyli na deptaku przy wyłączonym systemie izolacji, a czujniki rozmieszczone w module zmierzył powstałe wibracje. System izolacji wibracji ma zostać włączony w zmienionej konfiguracji.

Astronauci mają w planach dalszą konserwację TVIS, na którą poświęcą cztery godziny we wtorek i cztery w środę. TVIS zostanie usunięty z dotychczasowej lokalizacji na dokładniejszą inspekcję, podczas której prawdopodobnie zostanie wymieniony jeden z żyroskopów. Foale rozmawia z ekspertami od TVIS, aby przygotować się do planowanych na przyszły tydzień prac.

TVIS i kilka innych urządzeń treningowych jest używany przez każdego z astronautów przez wiele godzin dziennie. Ćwiczenia zostały zaplanowane tak, aby zminimalizować niektóre z negatywnych efektów długiego pobytu w przestrzeni kosmicznej.

Autor

Anna Marszałek