5 lipca około godziny 10:00 Merkury znajdzie się w złączeniu górnym ze Słońcem. Ze względu na równe około 7 stopni nachylenie płaszczyzny orbity tej planety do ekliptyki, Merkury nie znajdzie się za tarcza słoneczną lecz około 1,5 stopnia ponad nią.

Planeta i Słońce znajdować się będą w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Oczywiście ze względu na blask Słońca, prowadzenie obserwacji Merkurego będzie niemożliwe (mimo że jego tarczka będzie akurat w pełni).

Ziemię i Merkurego będzie dzielić odległość 199 milionów kilometrów.

Merkury powoli będzie oddalał się na wschód od Słońca. Do maksymalnej wschodniej elongacji dojdzie 14 sierpnia, ale w naszych szerokościach geograficznych warunki do jej obserwacji nie będą sprzyjające.

Autor

Michał Matraszek