Od początku roku aktywny jest duży rój meteorów – Kwadrantydy. W ubiegłych latach w maksimum można było obserwować nawet 200 zjawisk na godzinę! Przewidywania wskazują, że obecny rok może być równie efektowny. Największej aktywności możemy się spodziewać dziś około 19:20.

Tekst nadesłała Ewa Zegler – dziękujemy!

Roje meteorów zwykle biorą swoją nazwę od gwiazdozbioru, w którym znajduje się ich radiant (obszar na niebie, z którego zdają się wybiegać meteory). Kwadrantydy nazwę swą wzięły od nieistniejącej już konstelacji Quadrans Muralis. Obecnie ich radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Wolarza.

Radiant roju Kwadrantydów

Rusunek przedstawia położenie radiantu styczniowego roju Kwadrantydów wśród gwiazdozbiorów.

Główny pik aktywności jest krótkotrwały, więc może łatwo zostać przeoczony. Ze względu na to, że cząstki o różnej masie są w określony sposób rozłożone w strumieniu meteoroidów, możliwe są dwa maksima: jedno wykrywalne w obserwacjach teleskopowych i radiowych, spowodowane mniejszymi cząstkami, dającymi zjawiska o mniejszej jasności, oraz drugie, widoczne wizualnie. Widoczna jest także różnica w rozmiarach radiantu: poza maksimum radiant jest bardziej rozmyty, ma średnicę ponad 10 stopni. Podczas samego maksimum radiant jest mniejszy. Ziemia przechodzi wtedy przez jądro strumienia meteoroidów, gdzie różnice elementów orbitalnych poszczególnych cząstek są niewielkie. Meteoroidy poruszające się po bardzo podobnych torach dają w efekcie bardzo mały radiant.

Więcej o Kwadrantydach można znaleźć na stronie http://comets.amsmeteors.org/meteors/showers/quadrantids.html. Informacje o obserwacjach meteorów na stronie Pracowni Komet i Meteorów.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu