Między 6 i 10 października aktywny jest bardzo ciekawy rój meteorów: Draconidy. Zwane są także czasem Giacobinidami.

Tekst przygotowała Ewa Zegler. Dziękujemy!

Określenie to pochodzi od nazwy ich ciała macierzystego, którym jest kometa 21P/Giacobini-Zinner. Zwykle aktywność Draconidów w maksimum sięga kilku meteorów na godzinę. Co pewien czas Ziemia przechodzi jednak przez gęstsze obszary pozostawionego przez macierzystą kometę pyłu i wówczas obserwować można bardzo efektowne wybuchy aktywności. W latach 1933 i 1946 obserwowano liczby godzinne sięgające nawet 500 zjawisk! Ostatni tak silny wybuch można było zaobserwować w roku 1998.

Maksimum Draconidów w 2005 roku

Wykres przedstawiający aktywność roju meteorów Draconidy w czasie ich maksimum w 2005 roku.

Zwiększoną aktywność odnotowano także w ubiegłym roku (patrz wykres). Obecny rok nie sprzyja obserwacjom ze względu na to, że maksimum zbiega się z pełnią Księżyca.

Najbardziej prawdopodobne okresy najsilniejszej aktywności to okolice godziny 18:30 8 października i 00:20 9 października. Przewidywania oraz niesprzyjające warunki nie wskazują na to, by można było zaobserwować wybuch, ale nigdy nic nie wiadomo.

Oto krótkie wskazówki, jak znaleźć na niebie Draconidy. Tym, co je odróżnia od innych widocznych na niebie meteorów, jest stosunkowo niewielka prędkość. Cząstki tworzące rój mają w atmosferze Ziemi prędkość około 20 km/s, co oznacza, że prędkość kątowa meteorów na niebie nie będzie przekraczała kilku – kilkunastu stopni na sekundę. Draconidy będą zdawały się wybiegać z obszaru położonego w okolicy głowy Smoka, zaznaczonego kółkiem na mapce. Najwięcej meteorów będzie widocznych w odległości 30 – 50 stopni od tego obszaru. Należy się jednak przygotować na to, że nie zaobserwujemy żadnych meteorów.

Maksimum Draconidów to jednak nie jedyna okazja do spróbowania swoich sił w obserwacjach tych fascynujących zjawisk, jakimi są meteory. Każdej nocy na ciemnym niebie można zaobserwować kilkanaście meteorów w ciągu godziny. Takie proste obserwacje, wykonywane gołym okiem, mogą mieć jednak wartość naukową.

Aby dowiedzieć się, jak wykonać takie wartościowe naukowo obserwacje, należy skontaktować się z Pracownią Komet i Meteorów. Każdemu chętnemu przesyłamy bezpłatny zestaw map, poradników i innych niezbędnych do obserwacji materiałów. Organizujemy również dla naszych współpracowników obozy obserwacyjne oraz seminaria naukowe. Najlepsi obserwatorzy co roku otrzymują atrakcyjne nagrody. Nasi przedstawiciele uczestniczą także corocznie w międzynarodowej konferencji, organizowanej przez International Meteor Organization, z którą współpracujemy.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Pracownia Komet i Meteorów

al. Ujazdowskie 4

00-478 Warszawa

pkim@pkim.org

http://pfn.pkim.org/

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu