Zaćmienie Księżyca widziane z Australii

Na astronomicznym zdjęciu tego tygodnia uchwycone zostało najciekawsze zjawisko astronomiczne możliwe do zaobserwowania w ciągu ostatnich dni: częściowe zaćmienie Księżyca. Naturalny satelita Ziemi znalazł się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce w ten sposób, że częściowo „zahaczył” o cień rzucany przez naszą planetę. Jest to widoczne jako wyraźne pociemnienie z lewej strony tarczy Księżyca.

Zdjęcie zostało wykonane z Sydney w Australii tuż przed wschodem Słońca, 8 sierpnia. W Polsce zjawisko to można było obserwować tuż po zachodzie Słońca w poniedziałek, 7 sierpnia. Różnica ta wynika z położenia tych dwóch państw po przeciwnej stronie kuli ziemskiej.

Już niedługo, 21 sierpnia, będzie miało miejsce kolejne, jeszcze bardziej spektakularne zjawisko: całkowite zaćmienie Słońca. Księżyc będzie wówczas w nowiu, w odróżnieniu od zaćmień Księżyca zachodzących, gdy jest on w pełni. Niestety, zaćmienie Słońca jest widoczne ze znacznie mniejszych obszarów. Tym razem pas całkowitego zaćmienia rozciąga się poprzez terytorium Stanów Zjednoczonych. Z terenu Polski zjawisko to nie będzie widoczne.

Autor

Avatar photo
Katarzyna Mikulska

Od 2013 roku związana z Klubem Astronomicznym Almukantarat