Od wieków człowiek próbował rozwiązać zagadki Wszechświata – dowiedzieć się jak powstał, jak się rozwija i jak funkcjonuje. Im bardziej zagłębiamy się w jego tajemnice, spotykamy coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane teorie fizyczne, które stają się coraz mniej zrozumiałe dla przeciętnego człowieka.

W swojej książce Kwantowy kosmos Claus Kiefer przedstawia nam historię o tym, jak zmieniała się wiedza ludzkości dotycząca kosmosu. Swoją opowieść zaczyna od czasów starożytnych. Przechodząc przez nowożytność, wspomina między innymi o problemach związanych z teorią Kopernika, by później skupić się na uniwersalności mechaniki kwantowej pod względem empirycznym, a także na różnych sposobach zrozumienia teorii z nią związanej. Przywołana jest także interpretacja kopenhaska, uznawana za podręcznikową, a także hipoteza Everetta. Autor przedstawia rozbieżności i niekiedy niepoprawne wnioski, które wynikają z odmiennych podejść do tego zagadnienia. W Kwantowym kosmosie możemy przeczytać również o tym, jaki kształt może przyjąć trójwymiarowa przestrzeń Wszechświata oraz jaki wpływ na rozwój Wszechświata ma stała kosmologiczna $latex \Lambda$, która przysporzyła tyle problemów Einsteinowi. Zwieńczeniem opowieści jest historia o poszukiwaniu kwantowej teorii grawitacji i jej znaczeniu dla kosmologii.

Claus Kiefer zadbał o to, by jak najlepiej wytłumaczyć czytelnikowi wszystkie hipotezy i teorie fizyczne, z którymi może się spotkać przy opisie otaczającego nas Wszechświata. Książka została podzielona na 7 części, w których autor opisuje kolejne zjawiska, a także przedstawia ich zastosowanie w odniesieniu do tego, co możemy zaobserwować przy pomocy teleskopów kosmicznych i największych obserwatoriów na Ziemi. Tam, gdzie jest to możliwe, opisy są uzupełnione o rysunki i diagramy, które pozwalają na lepsze zrozumienie pojęć fizycznych. Natomiast nie znajdziemy w tej książce wzorów, które na tym poziomie mogą być dość skomplikowane. Dodatkowo niektóre zagadnienia poruszone na kartach książki rozwinięte zostały w „Uwagach” zamieszczonych na końcu tomu. Jeśli ktoś narzekałby na brak wzorów fizycznych, to właśnie tam może je znaleźć. Jednak pomimo wielu zalet, w tym lekkiego, jak na tak trudny temat, pióra autora, Kwantowy kosmos nie należy do łatwych lektur. Osoby liczące na proste, stricte popularnonaukowe podejście, jak na przykład w książkach Michio Kaku, powinny poszukać innych pozycji poświęconych temu tematowi. Jednak, jeśli ktoś chce bardziej zagłębić się w tematy grawitacji kwantowej, zrozumieć jak ona działa i nie boi się poważniejszej lektury, która wymaga większego skupienia przy czytaniu, to jest to książka dla niego.

Kiefer napisał Kwantowy kosmos w 2008 r., jednak polskiego wydania doczekaliśmy się dopiero po 10 latach. W specjalnej przedmowie autor wspomniał, że gdyby teraz miał pisać tę książkę, to poruszone tematy przedstawiłby w ten sam sposób. Oczywiście nie przeczytamy w niej o detekcji fal grawitacyjnych czy osiągnięciach kosmicznego teleskopu Plancka w badaniach mikrofalowego promieniowania tła, jednak jest to tylko fragment historii, która, choć stanowi poważny krok w przód, nie byłaby możliwa, gdyby nie teorie i badania opisane w „Kwantowym kosmosie”.

Tytuł: Kwantowy kosmos
Autor: Claus Kiefer
Wydawca: Copernicus Center Press
Stron: 384
Data wydania: 13.02.2018

Dziękujemy Wydawnictwu Copernicus Center Press za udostępnienie książki do recenzji!

Autor

Anna Wizerkaniuk

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektronika na Politechnice Wrocławskiej, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat w latach 2017-2021, zastępca redaktora naczelnego AstroNETu od 2021 r.

Dodaj komentarz