Od wieków człowiek próbował rozwiązać zagadki Wszechświata – dowiedzieć się jak powstał, jak się rozwija i jak funkcjonuje. Im bardziej zagłębiamy się w jego tajemnice, spotykamy coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane teorie fizyczne, które stają się coraz mniej zrozumiałe dla przeciętnego człowieka.

W swojej książce Kwantowy kosmos Claus Kiefer przedstawia nam historię o tym, jak zmieniała się wiedza ludzkości dotycząca kosmosu. Swoją opowieść zaczyna od czasów starożytnych. Przechodząc przez nowożytność, wspomina między innymi o problemach związanych z teorią Kopernika, by później skupić się na uniwersalności mechaniki kwantowej pod względem empirycznym, a także na różnych sposobach zrozumienia teorii z nią związanej. Przywołana jest także interpretacja kopenhaska, uznawana za podręcznikową, a także hipoteza Everetta. Autor przedstawia rozbieżności i niekiedy niepoprawne wnioski, które wynikają z odmiennych podejść do tego zagadnienia. W Kwantowym kosmosie możemy przeczytać również o tym, jaki kształt może przyjąć trójwymiarowa przestrzeń Wszechświata oraz jaki wpływ na rozwój Wszechświata ma stała kosmologiczna $latex \Lambda$, która przysporzyła tyle problemów Einsteinowi. Zwieńczeniem opowieści jest historia o poszukiwaniu kwantowej teorii grawitacji i jej znaczeniu dla kosmologii.

Claus Kiefer zadbał o to, by jak najlepiej wytłumaczyć czytelnikowi wszystkie hipotezy i teorie fizyczne, z którymi może się spotkać przy opisie otaczającego nas Wszechświata. Książka została podzielona na 7 części, w których autor opisuje kolejne zjawiska, a także przedstawia ich zastosowanie w odniesieniu do tego, co możemy zaobserwować przy pomocy teleskopów kosmicznych i największych obserwatoriów na Ziemi. Tam, gdzie jest to możliwe, opisy są uzupełnione o rysunki i diagramy, które pozwalają na lepsze zrozumienie pojęć fizycznych. Natomiast nie znajdziemy w tej książce wzorów, które na tym poziomie mogą być dość skomplikowane. Dodatkowo niektóre zagadnienia poruszone na kartach książki rozwinięte zostały w „Uwagach” zamieszczonych na końcu tomu. Jeśli ktoś narzekałby na brak wzorów fizycznych, to właśnie tam może je znaleźć. Jednak pomimo wielu zalet, w tym lekkiego, jak na tak trudny temat, pióra autora, Kwantowy kosmos nie należy do łatwych lektur. Osoby liczące na proste, stricte popularnonaukowe podejście, jak na przykład w książkach Michio Kaku, powinny poszukać innych pozycji poświęconych temu tematowi. Jednak, jeśli ktoś chce bardziej zagłębić się w tematy grawitacji kwantowej, zrozumieć jak ona działa i nie boi się poważniejszej lektury, która wymaga większego skupienia przy czytaniu, to jest to książka dla niego.

Kiefer napisał Kwantowy kosmos w 2008 r., jednak polskiego wydania doczekaliśmy się dopiero po 10 latach. W specjalnej przedmowie autor wspomniał, że gdyby teraz miał pisać tę książkę, to poruszone tematy przedstawiłby w ten sam sposób. Oczywiście nie przeczytamy w niej o detekcji fal grawitacyjnych czy osiągnięciach kosmicznego teleskopu Plancka w badaniach mikrofalowego promieniowania tła, jednak jest to tylko fragment historii, która, choć stanowi poważny krok w przód, nie byłaby możliwa, gdyby nie teorie i badania opisane w „Kwantowym kosmosie”.

Tytuł: Kwantowy kosmos
Autor: Claus Kiefer
Wydawca: Copernicus Center Press
Stron: 384
Data wydania: 13.02.2018

Dziękujemy Wydawnictwu Copernicus Center Press za udostępnienie książki do recenzji!

Autor

Avatar photo
Anna Wizerkaniuk

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektronika na Politechnice Wrocławskiej, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat, miłośniczka astronomii i książek