W książce Samotna Planeta autor pokazuje swoją własną wizję przeszłości Układu Słonecznego oraz procesów, które doprowadziły do powstawania na Ziemi warunków zdatnych do życia. Mimo prowadzonych od dawna badań naukowych dotyczących rozwoju naszej planety, jak dotąd nie udało się jeszcze wyjaśnić wszystkich zjawisk, które wówczas zachodziły. Ryszard Prościński w swoim dziele przedstawia autorskie, zupełnie odmienne od powszechnej opinii publicznej, zdanie dotyczące procesu formowania się ciał niebieskich.

Ryszard Prościński w sposób zrozumiały dla każdego czytelnika przedstawia swoje przemyślenia związane z astronomią. Wspomina o hipotezie dotyczącej powstania planety, którą dzisiaj nazywamy domem i pojawienia się na niej tak dużej ilości wody. Objaśnia także, w jaki sposób Księżyc stał się satelitą Ziemskim oraz dlaczego Mars wygląda dzisiaj jak wyjałowiona pustynia. Autor kończy książkę wywodem dotyczącym płyt kontynentalnych oraz podziału Pangei na znane nam dzisiaj kontynenty.

Samotna Planeta jest standardową książką popularnonaukową, zawiera kilka terminów, które mogą być nieznane osobom niemającym do czynienia z astronomią na co dzień, lecz zazwyczaj określenia te są natychmiastowo szczegółowo tłumaczone w przystępny i zrozumiały sposób. Polecam tę książkę każdemu, kto chciałby spojrzeć na ogólnie przyjęte teorie pod nieco innym kątem. Dzięki miejscami kontrowersyjnej treści otwiera ona również szerokie pole do przemyśleń oraz dyskusji ze znajomymi lub nauczycielami na temat hipotetycznych czynników, które oddziaływały na długo przed pojawieniem się pierwszych znanych form życia.

 

 Tytuł: Samotna Planeta
Autor: Ryszard Prościński
Wydawca: Novae Res
Stron: 84
Data wydania: 2015

Dziękujemy wydawnictwu Novae Res za udostępnienie książki do recenzji!

Autor

Grzegorz Hilmantel