Informacja jest podstawą działania. Im szybsza i dokładniejsza informacja, tym bardziej precyzyjne i efektywne działanie. Program satelitów obserwacyjnych konsorcjum FP Space idealnie wpisuje się w powyższą zasadę.

Artykuł napisał Krzysztof Kowol.

18 grudnia 2017 roku w Gliwicach odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektom Intuition-1, AMMER, SISPARE oraz PW-Sat2 zakładającym rozwój pierwszego satelity obserwacyjnego wyposażonego w  instrument hiperspektralny oraz zaawansowane przetwarzanie danych w oparte o głębokie sieci neuronowe. Z kolei PW-Sat2, będąc projektem edukacyjnym Politechniki Warszawskiej badającym pasywne metody deorbitacji satelit, jest wstępem do nowego porządku na niskiej orbicie okołoziemskiej. A to dopiero początek ambitnych planów związanych z rozwojem przemysłu kosmicznego w Polsce.

FP Space to związek trzech organizacji – Future Processing, FP Instruments i KP Labs. Kompetencje poszczególnych organizacji pozwalają konsorcjum na realizację kompleksowych projektów jakimi są programy kosmiczne. W przypadku omawianych projektów mówimy o zaprojektowaniu oraz wdrożeniu systemu obserwacji ziemi obejmującego obrazowanie hiperspektralne z niskiej orbity okołoziemskiej, zaawansowane przetwarzanie obrazów na orbicie, następnie dalsze przetwarzanie danych oraz dostarczenie produktu końcowego w postaci map plonów, zanieczyszczenia wód, czy też powietrza. Aktualnie trwają prace nad czterema projektami:

Intuition-1

Artystyczna wizja satelity Intuition-1.

Celem misji kosmicznej Intuition-1 jest przeprowadzenie obrazowania Ziemi w szerokim spektrum światła widzialnego i bliskiej podczerwieni. Zakłada się wykorzystanie kamery hiperspektralnej z podziałem pasma na 150 kanałów, każdy o szerokości kilku nanometrów. Kamera generuje strumień danych wielkości nawet 2GB/s. Przesył takiej ilości informacji w celu analizy na Ziemi nie jest możliwy, ze względu na krótkie okna transmisyjne rzędu 10 min, udostępniane przez stację odbiorczą. Z rozwiązaniem problemu analizy tak dużych ilości danych wychodzi FP Space, proponując satelitę wyposażoną w wysokowydajny komputer pokładowy dokonujący analizy pozyskanych danych. W ten sposób transmisji podlegają znacznie zredukowane, jednak kluczowe, dane. Ponadto, dzięki analizie „na orbicie”, możliwe jest informowanie o wykrytych zagrożeniach lub kataklizmach kanałami łączności o mniejszej przepustowości, takimi jak amatorskie nadajniki radiowe pracujące w zakresie UHF. Projekt realizuje KP Labs oraz FP Instruments. Wystrzelenie planowane jest na rok 2022.

AMMER

Projekt AMMER (Automated Method for Measuring Eutrophication of Inland Water Using Remote Sensing) to nowe podejście do określania jakości wody w zbiornikach wodnych przy użyciu technologi satelitarnych. Celem projektu jest rozwój oprogramowania, które będzie wspierać przetwarzanie zdjęć satelitarnych. Pozwoli to na prostszą i szybszą, a zatem i tańszą niż obecnie, ocenę poziomu eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych. Obecnie ocena ta dokonywana jest na podstawie pobranych próbek. Największym wyzwaniem projektu stanowi opracowanie algorytmów określających stopień eutrofizacji na podstawie multispektralnych obrazów satelitarnych. Projekt realizowany będzie na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej przez Future Processing w okresie 2018 – 2019.

SISPARE

Projekt SISPARE (Satellite Image SPAtial Resolution Enhancement) jest projektem zakładającym rozwój algorytmów pozwalających na podnoszenie rozdzielczości obrazów satelitarnych. Dodatkowe przetwarzanie już posiadanych obrazów w celu wydobycia z nich większej ilości informacji wydaje się być dobrą alternatywą dla zastępowania obecnie pracujących satelitów nowymi o lepszych parametrach. Podejście takie prowadzi do redukcji kosztów oraz daje możliwości skuteczniejszego wykorzystania przyszłych satelitów. Projekt, na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej, realizuje Future Processing w okresie  2017 – 2018.

Intuition-1 jest na chwilę obecną największym projektem polskiego przemysłu kosmicznego.

PW-Sat2

PW-Sat2 to projekt edukacyjny Studenckiego Koła Astronautycznego przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Strategicznymi partnerami projektu są Future Processing i FP Instruments. Ma on na celu budowę sztucznego satelity typu CubeSat 2U, którego zadaniem będzie przetestowanie innowacyjnego systemu deorbitacji w postaci żagla o powierzchni 4m², sprawdzenie systemu otwieranych paneli słonecznych, testy czujnika Słońca oraz systemu zasilania. FP i FPI zyskały miano partnera strategicznego projektu dostarczając komputer pokładowy oraz tworząc odpowiednie autonomiczne oprogramowanie sterujące satelitą, będące w stanie kontynuować misję nawet w przypadku utraty łączności z Ziemią. Obecnie w przestrzeni znajduje się prawie 4600 sztucznych satelitów, przy czym zaledwie ok. 1700 aktywnych. Pozostałe stanowią kosmiczne śmieci zajmujące orbity oraz stwarzające zagrożenie dla nowych obiektów. Jest to powód, dla którego skrócenie czasu deorbitacji jest tak ważnym zagadnieniem. Satelita PW-Sat2 trafi na orbitę synchronizowaną słonecznie o wysokości ok. 575 km na pokładzie rakiety Falcon9 najprawdopodobniej w trzecim kwartale 2018r.

Szacuje się, że w ciągu najbliższych 7 lat nastąpi silny rozwój rynku związanego z powyższymi zagadnieniami, co daje ciekawe możliwości na rynku pracy, szczególnie dla młodych inżynierów oraz programistów, których pasją jest astronomia.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu