NASA zawarła z Laboratorium Fizyki Stosowanej na Uniwersytecie im. Johna Hopkinsa 12-letni kontrakt na opracowanie i obsługę sond 2 programów badawczych: Living With a Star (LWS) i Solar Terrestrial Probes (STP).

Oba programy mają na celu lepsze poznanie równowagi termicznej Słońca w czasie jego 11-letniego cyklu. LWS będzie wykorzystywać różne rodzaje sond do badania zależności między zmianami pola magnetycznego Słońca, a warunkami w przestrzeni. Dane z tego programu umożliwią także dokładne prześledzenie wpływu zmian słonecznych na systemy technologiczne na Ziemi, takie jak satelity, telefonia, systemy nawigacyjne. LWS umożliwi także zbadanie, w jaki sposób zmiany słoneczne wpływają na ziemski klimat, a przede wszystkim na jego ocieplenie.

Program STP rozpocznie się pod koniec tego roku wystrzeleniem satelity Thermosphere, Ionosphere, Mesophere, Energetics and Dynamics (Termosfera, Jonosfera, Mezosfera, Energetyka i Dynamika w skrócie TIMED), który zbada wpływ działalności ludzkiej i słonecznej na ziemską atmosferę.

NASA na oba programy wyda 600 milionów dolarów.

Autor

Andrzej Nowojewski