Grupa studentów z University of Colorado w Boulder opracowała unikalny projekt obserwacji drobin pyłu w przestrzeni kosmicznej. Studenci mają nadzieję, że ich projekt zostanie wykorzystany podczas planowanej przez NASA misji do Plutona i Pasa Kuipera – zbioru prastarych, lodowych obiektów znajdujących się poza orbitą Neptuna.

NASA wybrała misję zwaną New Horizons (Nowe Horyzonty) w zeszłym roku. W jej ramach w 2006 roku ma zostać wysłana sonda do Plutona. Będzie to pierwsza misja w ramach programu badawczego New Frontiers.

Jeśli sonda zostanie zgodnie z planem wystrzelona w 2006 roku, zbada Plutona i jego księżyc – Charona w 2015 roku. W 2017 roku będzie mogła rozpocząć badanie kolejnych obiektów Pasa Kuipera. Naukowcy sądzą, że istnieją dziesiątki tysięcy takich obiektów, z których każdy zawiera próbki prastarej materii z której powstał nasz Układ Słoneczny.

Studenci chcą zbudować przypominający wentylator detektor pyłu. Miałby on średnicę około 80 centymetrów i grubość zaledwie 3 milimetrów. Dyrektorem projektu Student Dust Counter jest Gene Holland, magistrant University of Colorado w Boulder. Prace nad projektem trwają już 2 lata.

1,8-kilogramowa aluminiowa struktura przypominająca plaster miodu i pokryta cienką przypominającą plastik powłoką miała by być zamontowana na przedniej części pojazdu w konfiguracji przewidzianej na podróż.

Drobiny pyłu kosmicznego o mikroskopijnych rozmiarach uderzałyby w strukturę wytwarzając unikalne sygnały elektryczne, na podstawie których możnaby wnioskować o masie i prędkościach wykrytych cząsteczek. „Oczekujemy tysięcy uderzeń drobin w czasie funkcjonowania sondy” – powiedział Holland.

Zespół New Horizons był zainteresowany pomysłem i dyrektor należącego do University of California laboratorium Laboratory for Atmosferic and Space Physics Daniel Baker zapowiedział, iż poprosi w październiku NASA o pozwolenie na dołączenie studenckiego projektu do misji.

Poza tym, że SDC mógłby dostarczyć cennych danych dotyczących okresu formowania się Układu Słonecznego, poszerzałby zainteresowanie studentów Kosmosem przez dwie dekady. Studenci byliby odpowiedzialni za projekt, konstrukcję i testy urządzenia. Zajmowaliby się analizą danych i ich archiwizacją.

Alan Stern z należącego do Southwest Research Institute departamentu Department of Space Studies w Boulder, główny naukowiec misji New Horizons i jeden z największych światowych ekspertów w sprawach Plutona i Pasa Kuipera podszedł entuzjastycznie do projektu studentów. „Sądzę, że Student Dust Counter byłby wspaniałym dodatkiem do misji, szczególnie jako komponent edukacyjny i promocyjny” – powiedział Stern. – „Studenci nigdy wcześniej nie skonstruowali i nie wysłali w kosmos instrumentu naukowego, który brałby udział w odległej misji NASA. Emocje jakie wywołuje taka propozycja są ogromne„.

Zespół składa się w tym momencie z czterech studentów. Zaakceptowanie projektu przez NASA spowoduje poszerzenie składu o kolejnych studentów z University of Colorado w Boulder. Zespół planuje dzielić się swoimi doświadczeniami i zebranymi danymi za pomocą Internetu.

Autor

Marcin Marszałek