W kwietniu 2003 roku zainstalowane na sondzie marsjańskiej Mars Global Surveyor (MGS) urządzenie Mars Orbiter Camera (MOC) sfotografowało kopiec złożony ze schodkowo ułożonych warstw odłożonych skał. Znajduje się on na dnie wielkiego krateru uderzeniowego w zachodniej części Arabia Terra, 11 stopni na północ od równika i 4,4 stopnia na zachód od marsjańskiego południka zerowego.

Takie układy sedymentacyjne są typowe dla kraterów w tym rejonie planety. Warstwy o podobnej grubości tworzące to wzgórze sugerują, że odkładanie materiału następowało w regularnych epizodach powtarzających się w jednakowych odstępach czasu. Odkładanie mogło następować w jeziorze albo bezpośrednio z atmosfery. Większość materiału uległa następnie erozji, pozostawiając kołowe wzgórze.

Obiekty na prezentowanym zdjęciu są oświetlone przez Słońce z dołu i z lewej strony.

Autor

Michał Matraszek