Należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej sonda Mars Express dostarczyła danych, na podstawie których powstały interesujące trójwymiarowe obrazy interesujących rejonów Czerwonej Planety.

Kasei Valles to długi na 3000 km systemem kanionów i kanałów łączący formacje Echus Chasma na półkuli południowej oraz Chryse Planitia po północnej stronie planety. Uważa się, że swego czasu płynęła nimi z południa na północ woda. Sąsiednie Sacra Fossae to okolica pokryta skałami zniszczonymi nie tylko przez wietrzenie, ale też (wyciszoną już) aktywność tektoniczną Marsa.

Na obrazie ujawnionym przez ESA widać wyraźną granicę między Sacra Fossae a bruzdami Kasei Valles. W tym ostatnim rejonie wyraźny jest trzydziestopięciokilometrowy krater o ścianach zniszczonych przez płynącą przed wiekami wodę. Dno krateru zostało nietypowo wyrównane prawdopodobnie przez lawę z wulkanów Tharsis.

Sacra Fossae, choć na pierwszy rzut oka wydaje się „w lepszym stanie”, jest równie zniszczona przez wodę. Erozja zachodziła tu podskórnie i prowadziła do zapadania się warstw podpowierzchniowych pod własnym ciężarem. Struktura tej okolicy jest wciąż nie całkiem zbadana i bardzo interesująca dla naukowców.

Autor

Paweł Laskoś-Grabowski