Globule – ukryte pośród jasnych gwiazd konstelacji Centaura (w odległości 5900 lat świetlnych) ciemne chmury gazu i pyłu, będące zarodkami nowych gwiazd zostały sfotografowane przez Kosmiczny Teleskop Hubblea (HST).

Krzyż Południa, Centaur i IC 2944

Mapka prezentuje Krzyż Południa (Southern Cross), Gwiazdy Centaura oraz lokalizację mgławicy emisyjnej IC 2944, w której ostatnio Hubble’owi udało się sfotografować globule.

Nowe fotografie dały szanse naukowcom na zbadanie tych interesujących zjawisk i poznanie ich niefortunnego losu. Każda z globul ma około 1,4 lat świetlnych średnicy, a ich łączna masa wynosi 15 mas Słońca. Pomimo, że są zaczątkami gwiazd (po zapadnięciu się globuli powstaje protogwiazda) nigdy nie skończą jak podobne im obłoki, a to z powodu na olbrzymie, rozrywające siły wywierane przez pobliskie gwiazdy.

Zdjęcie wykonane przez Anglo-Australian Observatory przedstawia mgławicę emisyjną IC 2944. Jest to obszar o szerokości 82 lat świetlnych na granicy konstelacji Centaur. Wewnątrz można dostrzec kilka globul (czarne obiekty pyłowe).

W konstelacji Centaur znajdują się dwie z 10 najjaśniejszych gwiazd widzialnych na niebie. Silne promieniowanie ultrafioletowe tychże gwiazd wprawia w chaotyczny ruch globul utrudniając im przejście do następnej fazy ewolucji – protogwiazda.

Mgławica emisyjna IC 2944

Między Krzyżem Południa a Centaurem znajduje się mgławica emisyjna IC 2944. W jej wnętrzu dostrzec można globule – ciemne obłoki materii międzygwiezdnej będące zarodkiem nowej gwiazdy.

Przedstawione zdjęcia zostały wykonane przez instrument HST o nazwie Wide Field Planetary Camera 2 przy współpracy naukowców z Uniwersytetu Hawajskiego i grupy z Baltimore (Hubble Hertige). Fotografie wykonane w lutym 1999 i 2001 roku.

Autor

Andrzej Nowojewski