Uczeni mogą zedrzeć kolejką warstwę, pod którą skrywają się tajemnice dotyczące materii znajdującej we Wszechświecie. Produkowane w ziemskich laboratoriach maleńkie, wielowarstwowe piłki, zwane „cebulami węglowymi” („carbon onions”)zdają się mieć taką samą charakterystykę absorpcji światła jak cząstki pyłu znalezione w pewnych rejonach przestrzeni międzygwiezdnej.

To najsilniejszy ja dotąd dowód tego, że kosmiczny pył ma wielowarstwową, cebulo-podobną strukturę” – powiedział Manish Chhowalla, profesor inżynierii ceramicznej i materiałowej na Uniwersytecie Rutgers w stanie New Jersey. Chhowalla użył transmisyjnego mikroskopu elektronowego do badania absorpcji promieniowania jaka zachodzi na wyprodukowanych w laboratoriach „cebulkach” i odkrył duże podobieństwo do charakterystyk odkrytych w czasie astrofizycznych badań pyłu międzygwiezdnego.

Węglowa cebula to niewielki lecz skomplikowany przedmiot badań nanotechnologicznych. Dziedzina ta obejmuje badanie konstrukcji o rozmiarach milionowych części milimetra (ludzki włos ma grubość około 1/20 milimetra). Cebule zostały odkryte w 1992 roku, ale aż do 2001 roku trudno je było produkować w laboratoriach. Po 9 latach badań Chhowalla znalazł sposób na ich syntezę.

Istnieją wiarygodne obliczenia wskazujące, że cebule węglowe są najbardziej prawdopodobnym kandydatem na sprawcę pochłaniania światła przez kosmiczny pył” – powiedział uczony.

Chhowalla pracuje wraz z uczonymi z Cambridge University, Himeji Institute of Technology w Japonii i Hanyang University w Południowej Korei. Ich odkrycie zostało ogłoszone 18 kwietnia w piśmie Physical Review Letters w artykule „Carbon Onions: Carriers of the 217.5 nm Interstellar Absorption Feature” („Cebule węglowe: Przyczyna międzygwiezdnej absorpcji fali o długości 217,5 nanometrów„).

Autor

Michał Matraszek