Mgławica Gum 19 z gwiazdozbioru Żagla ma „ciemną” i „jasną” stronę o diametralnie różnych charakterach.

Mgławica emisyjna RCW 34, zwana też też jako Gum 19 od swego numeru w katalogu mgławic Guma, znajduje się 22 tys. lat świetlnych od Ziemi. Jej gorącym sąsiadem jest niebieski superolbrzym V391 Velorum, oświetlający ją w taki sposób, że z naszego położenia można obserwować „terminator” – granicę między rozświetloną a ciemną częścią mgławicy.

W części ciemnej zachodzą procesy gwiazdotwórcze. Część jasna jest na to zbyt gorąca, wskutek wysokiej, sięgającej 30 tys. kelwinów, temperatury V391. Wpływ gwiazdy na mgławicę nie ogranicza się do dostarczania energii – V391 jest gwiazdą zmienną o dużej częstotliwości, i regularnie wyrzuca z siebie materię, zasilającą (i zmieniającą skład chemiczny) Gum 19.

Jakby tego było mało, V391 czeka nieunikniony, spektakularny koniec. Z racji swoich parametrów wybuchnie ona jako supernowa już za kilka milionów lat, modyfikując po raz kolejny i tak nietypowe oblicze Gum 19.

Autor

Paweł Laskoś-Grabowski