Wykorzystanie ogromnej ilości danych satelitarnych z europejskich satelitów będzie zadaniem projektu Obserwacji Ziemi dla Europy Południowo-Wschodniej (EO4SEE), realizowanego m.in. przez Polskę na zlecenie ESA. Rozwiązanie wykorzysta platformę EO Cloud przygotowaną przez konsorcjum m.in. polskich firm.

Pracujące od lat na orbicie satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) każdego dnia zbierają ogromne ilości danych. Kolejne budowane satelity np. z rodziny Sentinel otwierają przed Europą zupełnie nowe możliwości. Aby w pełni wykorzystać badawczy i biznesowy potencjał danych satelitarnych, potrzebne są jednak narzędzia umożliwiające przetwarzanie i analizowanie pozyskiwanych na orbicie danych.

Już dziś ilość informacji jest tak duża, że analizowanie ich i przetwarzanie przy pomocy dotychczas dostępnych narzędzi staje się nieefektywne. Dlatego w 2014 roku Europejska Agencja Kosmiczna zainicjowała program EO Exploatation Platform (EPs), w ramach którego do 2017 roku w Europie powstać ma ekosystem tematycznych platform umożliwiających przetwarzanie i analizowanie ogromnej ilości danych pochodzących z satelitów ESA przy pomocy narzędzi do analizy tego typu zbiorów danych (Big Data).

Jedną z platform będzie także projekt Obserwacji Ziemi dla Europy Południowo-Wschodniej (EO4SEE) realizowany przez państwa leżące między morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym. Projekt ma umożliwić pełne wykorzystanie potencjału ogromnej ilości danych satelitarnych, dotyczących Europy Południowo-Wschodniej, zgromadzonych na przestrzeni ostatnich 20 lat przez satelity ESA.

Za budowę platform odpowiada konsorcjum składające się z podmiotów z Czech, Rumunii i Polski, a na jego czele stoi rumuńska firma Terrasigna. Rozwiązanie korzystać będzie z platformy EO Cloud, czyli repozytorium danych satelitarnych połączonego z chmurą obliczeniową, które w ubiegłym roku z powodzeniem uruchomiły i rozwijają w naszym kraju firmy Creotech Instruments S.A. i CloudFerro.

W ramach projektu EO4SEE powstaje środowisko pracy, które zapewni wygodny dostęp do danych satelitarnych dotyczących regionu, a także narzędzia pomocne w ich przetwarzaniu pod kątem zagadnień takich jak: zarządzanie ryzykiem powodziowym i zapobieganie powodziom, monitorowanie i wykrywanie zagrożeń dla środowiska, zarządzanie obszarami chronionymi i zasobami naturalnymi” – wylicza dr Grzegorz Brona z Creotech Instruments S.A. „Platforma umożliwi także zintegrowane zarządzenie strefą przybrzeżną oraz będzie stanowiła technologiczne wsparcie w zakresie badań archeologicznych i w obszarze zarządzania dziedzictwem kulturowym” – dodaje dr Brona.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu

Komentarze

  1. Patry k    

    dobrze że takie inicjatywy są. Dobrze dla przymysłu, dla beneficjentów informacji, dla programistów… 🙂

Komentarze są zablokowane.