Uwaga, nastąpiła zmiana w stosunku do planu na plakatach!

W poniedziałek 21 maja 2001 roku o godzinie 17 w sali wykładowej CAMK w Warszawie (ul. Bartycka 18) odbędzie się kolejny odczyt z cyklu “Spotkania z astronomią”. Prowadzący wykład Aleksander Schwarzenberg-Czerny serdecznie zaprasza!

Podczas wykładu prowadzący opowie o gwiazdach nowych, skupiając się bardziej na fizyce ich wnętrza i przyczynach wybuchów, niż na ich wyglądzie na niebie. Słuchacze dowiedzą się, jak przebiegają reakcje jądrowe w gwiazdach, co to jest degeneracja materii i jaki skutek ma wystąpienie degeneracji dla przebiegu reakcji jądrowych.

Na koniec pan Aleksander Schwarzenberg-Czerny pokaże, że problemy powstające przy zrozumieniu wyjątkowo silnych wybuchów są podobne do tych, z którymi borykają się konstruktorzy największych bomb termojądrowych.

W związku ze zmianą planu, 28 maja pan Alosza Pamiatnych wygłosi wykład zatutułowany “Ile jest planet w Układzie Słonecznym?”

Za informację dziękujemy panu Januszowi Wilandowi.

Autor

Marcin Marszałek