W następstwie ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone przeprowadzonych w ubiegłym miesiącu, Komitet Międzynarodowej Unii Astronomicznej (International Astronomical Union – IAU) odpowiedzialny za ustalanie nazw asteroid opublikował w Okólniku Planetoid (Minor Planet – MP) z 2 października nazwy nowych asteroid. Nowe nazwy mają stanowić „wyraz pamięci i sprzeciwu wobec czterokrotnej tragedii„.

Publikacja w Okólniku Planetoid z 2 października głosi:

Straszne wydarzenia sprzed trzech tygodni spowodowały, że szereg korespondentów zaproponowało upamiętnienie ofiar przez nadanie odpowiedniej nazwy jednemu z asteroid. Odnosząc się ze głębokim zrozumieniem do tej inicjatywy ale działając niezależnie, Komitet IAU odpowiedzialny za nazewnictwo małych ciał niebieskich jednogłośnie zgodził się nazwać trzy asteroidy według propozycji podnoszącej najbardziej elementarne i uniwersalne wartości ludzkie. Nowe nazwy i charakterystyki nadane trzem asteroidom: (8990), (8991) i (8992) odkrytym przez obserwatoria z trzech kontynentów opublikowano w Okólniku Planetoid jako wyraz pamięci i sprzeciwu wobec czterokrotnej tragedii.

Asteroid (8990) Współczucie = 1980 DN

Odkryty 19.02.1980 roku przez Obserwatorium Klet. Nazwany przez Komitet ds. nazewnictwa małych ciał niebieskich w celu upamiętnienia współczucia okazywanego przez ludzi na całym świecie przyjaciołom i rodzinom ofiar katastrof, wywołanych atakami terrorystycznymi na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 roku. Nazwa jest wyrazem nadziei na to, że Ci, którym współczujemy przezwyciężą swój ból i smutek.

Asteroid (8991) Solidarność = 1980 PV1

Odkryty 6.08.1980 roku przez Europejskie Obserwatorium Południowe. Nazwany przez Komitet ds. nazewnictwa małych ciał niebieskich w celu upamiętnienia solidarności ludzi na całym świecie z ofiarami i tymi, którzy przeżyli ataki terrorystyczne takie jak te na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 roku. Nazwa jest wyrazem nadziei na eliminację terroryzmu na świecie.

Asteroid (8992) Szlachetność = 1980 TE7

Odkryty 14.10.1980 roku przez Obserwatorium Purple Mountain. Nazwany przez Komitet ds. nazewnictwa małych ciał niebieskich w celu upamiętnienia szlachetność ludzi na całym świecie okazywaną po atakach terrorystycznych takich jak te na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 roku. Nazwa jest wyrazem nadziei na wymierzenie całemu terroryzmowi sprawiedliwości, a nie zemsty.

Autor

Marcin Marszałek