Zakończył się dwuletni polsko-meksykański projekt badawczy obejmujący poszukiwania ukrytych treści astronomicznych w architekturze dawnych Majów – poinformował kierujący badaniami dr Stanisław Iwaniszewski z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Starożytne budowle Majów w Meksyku były najczęściej orientowane na północ, z odchyleniem około 20-30 stopni. Nową interpretację starożytnej świątyni w Teotihuacan w Meksyku dr Iwaniszewski przedstawił na odbywającej się w Tartu w Estonii konferencji Europejskiego Towarzystwa Astronomia w Kulturze.

Dr Iwaniszewski, pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz meksykańskiego Narodowego Instytutu Antropologii i Historii, a także prezes Europejskiego Towarzystwa Astronomia w Kulturze, od kilku lat uczestniczy w polsko-meksykańskich badaniach elementów astronomicznych w dawnych cywilizacjach Ameryki Środkowej.

W siedmiu starożytnych miastach Majów w prowincji Chiapas, między innymi w Palenke i Bonapak wykonano badania archeoastronomiczne ponad 100 obiektów z okresu od 550 do 900 lat naszej ery – świątyń, piramid, grobowców, pałaców, placów ceremonialnych ze stelami, boisk do obrzędowej gry w piłkę.

Większość tych obiektów sytuowana jest wzdłuż osi północ-południe. Fasady i wejścia są skierowane na północ z odchyleniem około 20-30 stopni. Jest to położenie Drogi Mlecznej 13 sierpnia po zachodzie Słońca. Jest to święta data – według mitologii Majów 13 sierpnia 3114 roku p.n.e. był początkiem rachuby kalendarzowej” – wyjaśnił dr Iwaniszewski.

Na odsłoniętych kilka lat temu fragmentach dziedzińca świątyni z VI wieku naszej ery w Teotihuacan odkryto nieznane dotąd symbole i figury. Były to rzeźbione stiuki oraz koncentryczne koła wyryte lub wymalowane na dziedzińcu w kilku rzędach. Badacze uznali, że jest to rodzaj zapisu cyklów kalendarzowych odgrywających ogromną rolę w wierzeniach i kulturze dawnych mieszkańców Ameryki.

Na dorocznej konferencji Towarzystwa obradującej w Tartu, przedstawiłem swoją hipotezę, że symbole z dziedzińca świątyni spełniały rolę pomocy naukowych. Kandydatów na kapłanów wprowadzano w tajniki astronomii i obliczeń kalendarzowych. Pewne cykle kalendarzowe były wykorzystywane dla celów wróżbiarskich” – powiedział dr Iwaniszewski.

Europejskie Towarzystwo Astronomia w Kulturze, skupiające kilkuset uczonych zajmujących się archeoastronomią, powstało w 1992 roku. Zajmuje się wspieraniem i popularyzacją tematyki badawczej na styku dwóch odległych dyscyplin naukowych: archeologii i astronomii oraz poszukiwaniem astronomicznych treści w dawnych cywilizacjach.

Jak powiedział dr Iwaniszewski, w Polsce rozwijane są w ostatnich latach między innymi badania astronomicznych odniesień tzw. polskich piramid, czyli wielkich grobowców megalitycznych.

O przypuszczeniach i wstępnych wynikach badań dra. Iwaniszewskiego Droga Mleczna astronomicznym drogowskazem starożytnych Majów“>informowaliśmy już wcześniej.

Autor

Marcin Marszałek