Dotycząca meteorów międzynarodowa konferencja organizaowana przez International Meteor Organization (IMO) odbywa się co roku, za każdym razem w innym kraju. Tym razem na miejsce spotkania wybrano Frombork – miasto Mikołaja Kopernika, a organizację konferencji powierzono astronomom i studentom astronomii z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie (CAMK), Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego (OAUW) oraz polskiej Pracowni Komet i Meteorów (PKiM).

Konferencja rozpoczęła się w czwartek i zakończyła w niedzielę. Wzięło w niej udział prawie 70 astronomów z całego świata, którzy wygłosili prawie 30 referatów i przeprowadzili kilka warsztatów. Polskę reprezentowali Piotr Kędzierski, Arkadiusz Olech, Aleksander Trofimowicz, Mariusz Wiśniewski i Kamil Złoczewski.

Spośród referatów przedstawionych na konferencji, część dotyczyła roju Leonid, który, ze względu na swoją dużą aktywność, cieszy się znacznym zainteresowaniem.

Według obliczeń występujących na konferencji badaczy, w nocy z 18 na 19 listopada mamy szansę podziwiania deszczu meteorów o aktywności nawet 3000-4000 meteorów na godzinę. Modele aktywności tego roju przedstawili David Asher z Wielkiej Brytanii i Jeremie Vaubaillon z Francji.

Wiele referatów i prezentacji dotyczyło obserwacji Leonid z lat ubiegłych. Najciekawsze wyniki, obfitujące w zdjęcia i nagrania wideo deszczów meteorów z lat 1999-2001, zaprezentowali Holendrzy Casper ter Kulie i Jos Nijland oraz Chińczycy Jin Zhu i Min Guan.

Część wystąpień dotyczyła aktywności innego dużego roju – Perseid. Tu Aleksander Trofimowicz zaprezentował wyniki polskich obserwatorów. Wygłoszono również referaty na temat nowych metod obserwacji. Mariusz Wiśniewski z OAUW opowiadał o tegorocznych obserwacjach Perseid, wykonanych skonstruowanym przez siebie mini-teleskopem wyposażonym w kamerę CCD.

Arkadiusz Olech z CAMK mówił natomiast o wykorzystaniu danych projektu ASAS do poszukiwań nowych komet, planetoid zagrażających Ziemi i nowych rojów meteorów.

Kilka wystąpień dotyczyło nowych odkryć w dziedzinie astronomii meteorowej. Kamil Złoczewski opowiadał o odkrytym przez polskich obserwatorów roju Beta Ursa Minoryd, a Piotr Kędzierski oraz Krzysztof Mularczyk przestawili wyniki poszukiwań nowych rojów meteorów wśród danych zebranych w ciągu ostatnich 50 lat za pomocą obserwacji fotograficznych i wideo.

Następna konferencja IMO odbędzie się za rok w Niemczech.

Autor

Marcin Marszałek