Podczas weekendu miała miejsce bezprecedensowa zmiana w strukturze organizacyjnej NASA, udrażniając agencję oraz zapewniając jej znacznie lepszą pozycję wyjściową do realizacji programu Vision for Space Exploration.

W czerwcu kierujący prezydencką Commission on Implementation of U.S. Space Exploration Policy (Komisja d/s Ulepszania Amerykańskiej Polityki Kosmicznej Ekspansji) uznał, że w NASA konieczne są zmiany prowadzące do wyszczuplennia i scentralizowania agencji.

Komisja uznała, że w celu zwieńczenia powodzeniem misji związanych z naszą wizją eksploracji przestrzeni kosmicznej potrzebujemy bardziej zintegrowanego podejścia do nauki, zarządzania oraz systemów i wyposażenia misji.” – powiedział kierujący obecnie agencją Sean O’Keefe. – „Ponieważ poinformowaliśmy o tym już w czerwcu, w minionych kilku tygodniach mieliśmy czas na pracę nad usunięciem elementów blokujących pracę NASA oraz nad udrożnieniem agencji w taki sposób, byśmy mogli sprostać zadaniom wiążącym się z Vision for Exploration w bardziej wydajny i efektywny sposób.

Przekształcenie, które miało miejsce, diametralnie zmienia strukturę zespołu odpowiedzialnego za strategiczne przedsięwzięcia związane z misjami. Wspierająca rola kwatery głównej również została zreorganizowana w celu lepszego podkreślenia jej roli oraz odpowiedzialności.

Agencja uporządkowała swoje związki z lokalnymi centrami NASA poprzez ustanowienie prostych i jasnych linii odpowiedzialności. Kierujący misjami są obecnie jednocześnie oddelegowanymi z kwatery głównej dyrektorami wykonawczymi. Nadzorują oni lokalne postępy w wypełnianiu celów i programów agencji.

Zmiany, które weszły w życie w miniony weekend, są jedynie pierwszym krokiem w wypełnianiu dyrektyw prezydenckiej Commission on Implementation of U.S. Space Exploration Policy, są one jednocześnie odbiciem starań agencji o wprowadzenie zmian zarekomendowanych przez zespół badający przyczyny wypadku wahadłowca Columbia.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia są istotne, ale nasza praca jeszcze nie jest zakończona,” – dodał O’Keefe. – „Przekształcenie to będzie ciągłym, ewolucyjnym procesem. Kiedy tylko znajdziemy możliwości ulepszenia naszej pracy, zrobimy krok naprzód wprowadzając odpowiednie zmiany. To naprawdę ciekawy moment na pracę w NASA.

NASA będzie kontynuowacć politykę włączania agencji rządowych, przemysłu, uczelni wyższych oraz międzynarodowej społeczności w poszukiwanie nowych procesów, narzędzi i technologii które pomogą jej zrealizować Vision for Space Exploration.

Autor

Łukasz Wiśniewski