Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza studentów drugiego i trzeciego roku z całej Polski, którzy chcą spróbować swoich sił w działalności naukowej na wakacyjne praktyki studenckie.

Instytut Geofizyki składa się z Zakładu Fizyki Atmosfery i Zakładu Fizyki Litosfery. Obszar działalności pracowników obejmuje wiele dziedzin fizyki, także powiązanych z tematami astronomicznymi, takimi jak

 • ewolucja komet,
 • księżyce wielkich planet Układu Słonecznego,
 • procesy zderzeniowe w Układzie Słonecznym,
 • lód na Marsie,
 • sejsmologia,
 • dynamika płaszcza i skorupy Ziemi,
 • magnetyzm Ziemi,
 • fizyka chmur,
 • modelowanie numeryczne przepływów atmosferycznych,
 • hydrodynamika teoretyczna,
 • zanieczyszczenia atmosfery,

Zaproponowane tematy dotyczące aspektów fizyki atmosfery, magnetyzmu Ziemi oraz sejsmologii nie wyczerpują tematyki jaką zainteresowany praktykami student może zająć się w ramach programu.

Dodatkową zachętą może być fakt, że istnieje możliwość ubiegania się o wynagrodzenie za wykonaną pracę, a także możliwość otrzymania pozytywnej opinii merytorycznej Instytutu Geofizyki oraz dalszej współpracy naukowej po zakoczeniu 2-4 tygodniowych praktyk.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Instytutu.

Autor

Gabriel Pietrzkowski